logo
logo

CHI NHÁNH KỸ THUẬT VIETTEL BÌNH DƯƠNG - TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH VIETTEL

4 Recommendation

What job are you looking for?

Where? or Remote

company1

Nhân Viên Kỹ Thuật Điện

CHI NHÁNH KỸ THUẬT VIETTEL BÌNH DƯƠNG - TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH VIETTEL

Toàn thời gian
company1

Trưởng Phòng Điều Hành Dự Án

CHI NHÁNH KỸ THUẬT VIETTEL BÌNH DƯƠNG - TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH VIETTEL

Toàn thời gian
company1

(Viettel Bình Dương) - Giám Đốc Trung Tâm Quận/ Huyện (Quản Lý Khối Xây Dựng Hạ Tầng) Lương 20 - 35 Triệu/ Tháng

CHI NHÁNH KỸ THUẬT VIETTEL BÌNH DƯƠNG - TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH VIETTEL

Toàn thời gian
company1

Giám Đốc Trung Tâm Quận/ Huyện (Quản Lý Khối Xây Dựng Hạ Tầng) Lương 20 - 35 Triệu/ Tháng - (Viettel Bình Dương)

CHI NHÁNH KỸ THUẬT VIETTEL BÌNH DƯƠNG - TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH VIETTEL

Toàn thời gian