logo
logo

Công ty cổ phần An Việt Sông Hồng

35 Recommendation

What job are you looking for?

Where? or Remote

company1

Chuyên Viên Thu Mua Và Điều Phối Hàng Hóa - Ngành Thời Trang

Công ty cổ phần An Việt Sông Hồng

Toàn thời gian
company1

Chuyên Viên Sales Online - Thương Hiệu Balabala

Công ty cổ phần An Việt Sông Hồng

Toàn thời gian
company1

Chuyên Viên IT

Công ty cổ phần An Việt Sông Hồng

Toàn thời gian
company1

Chuyên Viên Thiết Kế ( Marketing Designer)

Công ty cổ phần An Việt Sông Hồng

Toàn thời gian
company1

Giám Sát Khu Vực (Ngành Thời Trang) - Thu Nhập 10 - 20 Triệu/ Tháng

Công ty cổ phần An Việt Sông Hồng

Toàn thời gian
company1

Thực Tập Sinh Marketing - Marketing Intern

Công ty cổ phần An Việt Sông Hồng

Thực tập
company1

Giám Đốc Thương Hiệu Ngành Thời Trang

Công ty cổ phần An Việt Sông Hồng

Toàn thời gian
company1

Chuyên Viên Thiết Kế Đồ Họa ( Marketing Designer)

Công ty cổ phần An Việt Sông Hồng

Toàn thời gian
company1

Chuyên Viên Trưng Bày Hàng Hóa (Vm)

Công ty cổ phần An Việt Sông Hồng

Toàn thời gian
company1

Thực Tập Sinh Marketing - Marketing Intern

Công ty cổ phần An Việt Sông Hồng

Toàn thời gian
company1

Chuyên Viên Thiết Kế ( Marketing Designer)

Công ty cổ phần An Việt Sông Hồng

Toàn thời gian
company1

Giám Sát Khu Vực (Ngành Thời Trang) - Thu Nhập 10 - 20 Triệu/ Tháng

Công ty cổ phần An Việt Sông Hồng

Toàn thời gian
company1

Giám Sát Khu Vực (Ngành Thời Trang) - Thu Nhập Lên Đến 20 Triệu/ Tháng

Công ty cổ phần An Việt Sông Hồng

Toàn thời gian
company1

Chuyên Viên IT

Công ty cổ phần An Việt Sông Hồng

Toàn thời gian
company1

Chuyên Viên Điều Phối Hàng Hóa - Ngành Thời Trang

Công ty cổ phần An Việt Sông Hồng

Toàn thời gian
company1

Giám Đốc Thương Hiệu Ngành Thời Trang

Công ty cổ phần An Việt Sông Hồng

Toàn thời gian
company1

Giám Sát Khu Vực - Thu Nhập 10 - 20 Triệu/ Tháng

Công ty cổ phần An Việt Sông Hồng

Toàn thời gian
company1

Chuyên Viên Điều Phối Hàng Hóa - Ngành Thời Trang

Công ty cổ phần An Việt Sông Hồng

Toàn thời gian
company1

Chuyên Viên Sales Online - Thương Hiệu Balabala

Công ty cổ phần An Việt Sông Hồng

Toàn thời gian
company1

Nhân Viên/ Chuyên Viên Giám Sát Camera

Công ty cổ phần An Việt Sông Hồng

Toàn thời gian
company1

Kế Toán Trưởng - Chief Acountant - Ngành Thời Trang

Công ty cổ phần An Việt Sông Hồng

Toàn thời gian
company1

Trưởng Nhóm Kinh Doanh Online (Sàn TMĐT: Shopee, Tiki, Lazada,...)

Công ty cổ phần An Việt Sông Hồng

Toàn thời gian
company1

Trưởng Phòng Kiểm Kê

Công ty cổ phần An Việt Sông Hồng

Toàn thời gian
company1

Nhân Viên Phụ Kho - (Phỏng Vấn Online)

Công ty cổ phần An Việt Sông Hồng

Toàn thời gian
company1

Trưởng Nhóm Marketing - Ngành Thời Trang (Phỏng Vấn Online)

Công ty cổ phần An Việt Sông Hồng

Toàn thời gian
company1

Chuyên Viên Giám Sát Thi Công

Công ty cổ phần An Việt Sông Hồng

Toàn thời gian
company1

Giám Đốc Bán Hàng Ngành Thời Trang

Công ty cổ phần An Việt Sông Hồng

Toàn thời gian
company1

Nhân Viên/ Chuyên Viên Giám Sát Camera

Công ty cổ phần An Việt Sông Hồng

Toàn thời gian
company1

Trưởng Phòng Kiểm Kê

Công ty cổ phần An Việt Sông Hồng

Toàn thời gian
company1

Giám Sát Thi Công

Công ty cổ phần An Việt Sông Hồng

Toàn thời gian
company1

Quản Lý Cửa Hàng Thời Trang

Công ty cổ phần An Việt Sông Hồng

Toàn thời gian
company1

Giám Đốc Thương Hiệu

Công ty cổ phần An Việt Sông Hồng

Toàn thời gian
company1

Kế Toán Trưởng - Chief Acountant - Ngành Thời Trang

Công ty cổ phần An Việt Sông Hồng

Toàn thời gian
company1

Chuyên Viên Giám Sát Thi Công

Công ty cổ phần An Việt Sông Hồng

Toàn thời gian
company1

Chuyên Viên Thiết Kế ( Marketing Design)

Công ty cổ phần An Việt Sông Hồng

Toàn thời gian