logo
logo

Công ty cổ phần công nghệ Gapo

40 Recommendation

What job are you looking for?

Where? or Remote

company1

Chuyên Viên Quản Lý Trải Nghiệm Khách Hàng (B2B)

Công ty cổ phần công nghệ Gapo

Toàn thời gian
company1

Chuyên Viên Chăm Sóc Khách Hàng Doanh Nghiệp (Quan Hệ Khách Hàng) (Customer Service B2B)

Công ty cổ phần công nghệ Gapo

Toàn thời gian
company1

Senior Backend Developer (Python Developer/Nodejs Developer/Golang Developer)

Công ty cổ phần công nghệ Gapo

Toàn thời gian
company1

Head Of Engineering

Công ty cổ phần công nghệ Gapo

Toàn thời gian
company1

Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng (B2B)

Công ty cổ phần công nghệ Gapo

Toàn thời gian
company1

Technical Project Manager

Công ty cổ phần công nghệ Gapo

Toàn thời gian
company1

Senior Backend Developer (Python/Nodejs/Golang Developer)

Công ty cổ phần công nghệ Gapo

Toàn thời gian
company1

Product Owner

Công ty cổ phần công nghệ Gapo

Toàn thời gian
company1

Chuyên Viên Phân Tích Nghiệp Vụ (Business Analyst)

Công ty cổ phần công nghệ Gapo

Toàn thời gian
company1

Vice Chief Technology Officer (Vice Cto)

Công ty cổ phần công nghệ Gapo

Toàn thời gian
company1

Chuyên Viên Campaign Marketing Full-Time

Công ty cổ phần công nghệ Gapo

Toàn thời gian
company1

Devops

Công ty cổ phần công nghệ Gapo

Toàn thời gian
company1

Frontend Developer (Reactjs) (HN)

Công ty cổ phần công nghệ Gapo

Toàn thời gian
company1

Senior Frontend Deverloper

Công ty cổ phần công nghệ Gapo

Toàn thời gian
company1

Campaign Marketing Executive

Công ty cổ phần công nghệ Gapo

Toàn thời gian
company1

Automation Tester

Công ty cổ phần công nghệ Gapo

Toàn thời gian
company1

Android Developer

Công ty cổ phần công nghệ Gapo

Toàn thời gian
company1

Ui/Ux Designer

Công ty cổ phần công nghệ Gapo

Toàn thời gian
company1

Nhân Viên Content Marketing (Gapowork)

Công ty cổ phần công nghệ Gapo

Toàn thời gian
company1

Golang Developer

Công ty cổ phần công nghệ Gapo

Toàn thời gian
company1

Python Developer

Công ty cổ phần công nghệ Gapo

Toàn thời gian
company1

Nhân Viên Kiểm Thử Phần Mềm (Tester)

Công ty cổ phần công nghệ Gapo

Toàn thời gian
company1

Senior React Native

Công ty cổ phần công nghệ Gapo

Toàn thời gian
company1

Senior Flutter Developer

Công ty cổ phần công nghệ Gapo

Toàn thời gian
company1

Consultant – Customer Experience

Công ty cổ phần công nghệ Gapo

Toàn thời gian
company1

Backend Leader

Công ty cổ phần công nghệ Gapo

Toàn thời gian
company1

IOS Developer (Fresher)

Công ty cổ phần công nghệ Gapo

Toàn thời gian
company1

Business Development Manager

Công ty cổ phần công nghệ Gapo

Toàn thời gian
company1

Business Development Leader

Công ty cổ phần công nghệ Gapo

Toàn thời gian
company1

Thực Tập Sinh Nhân Sự (Tuyển Dụng)

Công ty cổ phần công nghệ Gapo

Toàn thời gian
company1

Strategic Planner ( Marketing )

Công ty cổ phần công nghệ Gapo

Toàn thời gian
company1

Frontend Developer (Reactjs) (Full-Time) (HCM)

Công ty cổ phần công nghệ Gapo

Toàn thời gian
company1

Nhân Viên Thiết Kế Đồ Họa ( Graphic Designer )

Công ty cổ phần công nghệ Gapo

Toàn thời gian
company1

Frontend Developer (Reactjs) (Full-Time)

Công ty cổ phần công nghệ Gapo

Toàn thời gian
company1

Nhân Viên Marketing (Campaign Executive)

Công ty cổ phần công nghệ Gapo

Toàn thời gian
company1

Nhân Viên Content Marketing

Công ty cổ phần công nghệ Gapo

Toàn thời gian
company1

Frontend Developer (Reactjs)

Công ty cổ phần công nghệ Gapo

Toàn thời gian
company1

Business Development Executive

Công ty cổ phần công nghệ Gapo

Toàn thời gian
company1

Partnership Manager

Công ty cổ phần công nghệ Gapo

Toàn thời gian
company1

Business Analyst (Ba)

Công ty cổ phần công nghệ Gapo

Toàn thời gian