logo
logo

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ OSIMI

5 Recommendation

What job are you looking for?

Where? or Remote

company1

Lập Trình Viên Frontend - Front End Developer (Html, Css, Angular, React Native ) - Thu Nhập Từ 15 - 25 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ OSIMI

Toàn thời gian
company1

Lập Trình Viên Backend - Back End Developer ( JavaScript , Jquery,.Net (Asp/C#) .Net Mvc/ Api ) - Thu Nhập Từ 25 - 35 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ OSIMI

Toàn thời gian
company1

Nhân Viên Thiết Kế Game 3D ( Maya, 3Ds Max, Blender …) - Thu Nhập Từ 15 - 20 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ OSIMI

Toàn thời gian
company1

NHÂN VIÊN THIẾT KẾ ĐỒ HỌA ( GRAPHIC DESIGNER ) THU NHẬP 18 - 20 TRIỆU

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ OSIMI

Toàn thời gian
company1

Lập Trình Viên Front - End Thu Nhập Từ 15 - 25 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ OSIMI

Toàn thời gian