logo
logo

Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Phần Mềm EXSOFT

25 Recommendation

What job are you looking for?

Where? or Remote

company1

Nhân Viên Content Marketing

Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Phần Mềm EXSOFT

Toàn thời gian
company1

Business Analyst (BA) Tại Hà Nội

Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Phần Mềm EXSOFT

Toàn thời gian
company1

Motion Graphic Designer Tại Hà Nội

Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Phần Mềm EXSOFT

Toàn thời gian
company1

Junior Backend Dev Tại Hà Nội (Upto 35M)

Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Phần Mềm EXSOFT

Toàn thời gian
company1

Junior Frontend Developer

Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Phần Mềm EXSOFT

Toàn thời gian
company1

Business Analyst (BA)

Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Phần Mềm EXSOFT

Toàn thời gian
company1

Senior Backend Developer Tại Hà Nội (Up To 35M)

Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Phần Mềm EXSOFT

Toàn thời gian
company1

Motion Graphic Designer

Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Phần Mềm EXSOFT

Toàn thời gian
company1

Chuyên Viên Nội Dung - Senior Content Writer

Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Phần Mềm EXSOFT

Toàn thời gian
company1

Nhân Viên Content Writer

Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Phần Mềm EXSOFT

Toàn thời gian
company1

Content Writer

Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Phần Mềm EXSOFT

Toàn thời gian
company1

Kế Toán Nội Bộ

Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Phần Mềm EXSOFT

Toàn thời gian
company1

Junior Tester

Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Phần Mềm EXSOFT

Toàn thời gian
company1

Cộng Tác Viên Tìm Ảnh

Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Phần Mềm EXSOFT

Bán thời gian
company1

Motion Graphic

Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Phần Mềm EXSOFT

Toàn thời gian
company1

Backend Developer

Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Phần Mềm EXSOFT

Toàn thời gian
company1

Video Editor / Motion Graphic

Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Phần Mềm EXSOFT

Toàn thời gian
company1

Front end web

Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Phần Mềm EXSOFT

Toàn thời gian
company1

Backend

Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Phần Mềm EXSOFT

Toàn thời gian
company1

Senior Backend Developer

Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Phần Mềm EXSOFT

Toàn thời gian
company1

Tester

Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Phần Mềm EXSOFT

Toàn thời gian
company1

App Developer

Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Phần Mềm EXSOFT

Toàn thời gian
company1

UI/UX Designer

Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Phần Mềm EXSOFT

Toàn thời gian
company1

Business Analyst

Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Phần Mềm EXSOFT

Toàn thời gian
company1

Graphic Designer

Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Phần Mềm EXSOFT

Toàn thời gian