logo
logo

Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Viễn Thông Trí Việt

6 Recommendation

What job are you looking for?

Where? or Remote

company1

Trưởng Phòng Kinh Doanh

Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Viễn Thông Trí Việt

Toàn thời gian
company1

Trưởng Phòng Kỹ Thuật (Điện Tử Viễn Thông) Tại Hà Nội

Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Viễn Thông Trí Việt

Toàn thời gian
company1

Giám Đốc Điều Hành Chi Nhánh Tại Ninh Thuận

Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Viễn Thông Trí Việt

Toàn thời gian
company1

Giám Đốc Điều Hành Chi Nhánh Tại Điện Biên

Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Viễn Thông Trí Việt

Toàn thời gian
company1

Trưởng Phòng Hành Chính Nhân Sự

Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Viễn Thông Trí Việt

Toàn thời gian
company1

Trưởng Phòng Dịch Vụ Khác Hàng (Vận Hành Hệ Thống)

Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Viễn Thông Trí Việt

Toàn thời gian