logo
logo

Công ty Cổ phần Giao Hàng Tiết Kiệm

152 Recommendation

What job are you looking for?

Where? or Remote

company1

Chuyên Viên Tối Ưu Vận Hành Sản Phẩm

Công ty Cổ phần Giao Hàng Tiết Kiệm

Toàn thời gian
company1

Lập Trình Viên Frontend ( ReactJs /Angular)

Công ty Cổ phần Giao Hàng Tiết Kiệm

Toàn thời gian
company1

Business Analyst - Hà Nội

Công ty Cổ phần Giao Hàng Tiết Kiệm

Toàn thời gian
company1

Chuyên Viên Vận Hành Soc

Công ty Cổ phần Giao Hàng Tiết Kiệm

Toàn thời gian
company1

Tester Upto 1200$ Net

Công ty Cổ phần Giao Hàng Tiết Kiệm

Toàn thời gian
company1

PHP /NodeJS Developer

Công ty Cổ phần Giao Hàng Tiết Kiệm

Toàn thời gian
company1

R&D Engineer

Công ty Cổ phần Giao Hàng Tiết Kiệm

Toàn thời gian
company1

Web Developer

Công ty Cổ phần Giao Hàng Tiết Kiệm

Toàn thời gian
company1

Chuyên Viên Đào Tạo (Mảng Công Nghệ Thông Tin) - Hà Nội

Công ty Cổ phần Giao Hàng Tiết Kiệm

Toàn thời gian
company1

Python Developer Upto 2000$ Net

Công ty Cổ phần Giao Hàng Tiết Kiệm

Toàn thời gian
company1

Lập Trình Viên Backend Hệ Thống Kho Thông Minh

Công ty Cổ phần Giao Hàng Tiết Kiệm

Toàn thời gian
company1

Nhân Viên Bưu Cục Tại Sa Đéc, Cao Lãnh, Lấp Vò, Cai Bường, Tân Hồng (Đồng Tháp)

Công ty Cổ phần Giao Hàng Tiết Kiệm

Toàn thời gian
company1

Nhân Viên Điều Phối - Bình Phước

Công ty Cổ phần Giao Hàng Tiết Kiệm

Toàn thời gian
company1

Chuyên Viên Nhân Sự - Phú Thọ

Công ty Cổ phần Giao Hàng Tiết Kiệm

Toàn thời gian
company1

Chuyên Viên Giám Sát Bưu Cục Cái Tắc, Một Ngàn - Hậu Giang

Công ty Cổ phần Giao Hàng Tiết Kiệm

Toàn thời gian
company1

Nhân Viên Điều Phối - Lâm Đồng

Công ty Cổ phần Giao Hàng Tiết Kiệm

Toàn thời gian
company1

Nodejs Developer

Công ty Cổ phần Giao Hàng Tiết Kiệm

Toàn thời gian
company1

R&D Engineer (Upto 2000 Usd Net)

Công ty Cổ phần Giao Hàng Tiết Kiệm

Toàn thời gian
company1

Data/AI/NLP/Machine Learning ( Java /Python/Scala/C++)

Công ty Cổ phần Giao Hàng Tiết Kiệm

Toàn thời gian
company1

Frontend Developer

Công ty Cổ phần Giao Hàng Tiết Kiệm

Toàn thời gian
company1

Java Developer

Công ty Cổ phần Giao Hàng Tiết Kiệm

Toàn thời gian
company1

Golang Developer

Công ty Cổ phần Giao Hàng Tiết Kiệm

Toàn thời gian
company1

PHP Developer

Công ty Cổ phần Giao Hàng Tiết Kiệm

Toàn thời gian
company1

Tester

Công ty Cổ phần Giao Hàng Tiết Kiệm

Toàn thời gian
company1

Nhân Viên Giám Sát Kho Vận - Biên Hoà, Đồng Nai

Công ty Cổ phần Giao Hàng Tiết Kiệm

Toàn thời gian
company1

Chuyên Viên Quản Trị Vận Hành

Công ty Cổ phần Giao Hàng Tiết Kiệm

Toàn thời gian
company1

Nhân Viên Nhân Sự Hành Chính

Công ty Cổ phần Giao Hàng Tiết Kiệm

Toàn thời gian
company1

Nhân Viên Điều Phối

Công ty Cổ phần Giao Hàng Tiết Kiệm

Toàn thời gian
company1

Nhân Viên Bưu Cục Khu Vực Tp. Bắc Ninh, Quế Võ- Bắc Ninh

Công ty Cổ phần Giao Hàng Tiết Kiệm

Toàn thời gian
company1

Nhân Viên Bưu Cục Khu Vực Sơn Dương, Sơn Nam- Tuyên Quang

Công ty Cổ phần Giao Hàng Tiết Kiệm

Toàn thời gian
company1

Nhân Viên Bưu Cục - Thành Phố .Nam Định - Ý Yên - Vụ Bản

Công ty Cổ phần Giao Hàng Tiết Kiệm

Toàn thời gian
company1

Nhân Viên Bưu Cục - Hải Lựu, Vĩnh Phúc

Công ty Cổ phần Giao Hàng Tiết Kiệm

Toàn thời gian
company1

Nhân Viên Bưu Cục - Mỹ Lộc - Nam Định

Công ty Cổ phần Giao Hàng Tiết Kiệm

Toàn thời gian
company1

Nhân Viên Bưu Cục - Hà Nội

Công ty Cổ phần Giao Hàng Tiết Kiệm

Toàn thời gian
company1

Marketing Executive

Công ty Cổ phần Giao Hàng Tiết Kiệm

Toàn thời gian
company1

Nhân Viên Bưu Cục - Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc

Công ty Cổ phần Giao Hàng Tiết Kiệm

Toàn thời gian
company1

Nhân Viên Bưu Cục - Văn Lâm, Mỹ Hào, Yên Mỹ, Dân Tiến - Hưng Yên

Công ty Cổ phần Giao Hàng Tiết Kiệm

Toàn thời gian
company1

Nhân Viên Bưu Cục Tại Huyện Hương Khê Tỉnh Hà Tĩnh

Công ty Cổ phần Giao Hàng Tiết Kiệm

Toàn thời gian
company1

Nhân Viên Bưu Cục - Tam Dương, Vĩnh Phúc

Công ty Cổ phần Giao Hàng Tiết Kiệm

Toàn thời gian
company1

Chuyên Viên Kinh Doanh Tại Bình Dương

Công ty Cổ phần Giao Hàng Tiết Kiệm

Toàn thời gian