logo
logo

CÔNG TY CỔ PHẦN PHẦN MỀM CITIGO VIỆT NAM

31 Recommendation

What job are you looking for?

Where? or Remote

company1

Chuyên Viên Kinh Doanh Phần Mềm Các Khu Vực (Hoa Hồng Lên Đến 40%)

CÔNG TY CỔ PHẦN PHẦN MỀM CITIGO VIỆT NAM

Toàn thời gian
company1

Chuyên Viên Tư Vấn Tái Ký – Gia Hạn Hợp Đồng Phần Mềm Kiotviet

CÔNG TY CỔ PHẦN PHẦN MỀM CITIGO VIỆT NAM

Toàn thời gian
company1

Chuyên Viên Telesale Phần Mềm (Thu Nhập Trung Bình 12 - 17 Triệu/Tháng, Phỏng Vấn Online)

CÔNG TY CỔ PHẦN PHẦN MỀM CITIGO VIỆT NAM

Toàn thời gian
company1

Chuyên Viên Tư Vấn Telesale Phần Mềm Kiot Việt (Thu Nhập 12-17M/Tháng, Có Lương Cứng)

CÔNG TY CỔ PHẦN PHẦN MỀM CITIGO VIỆT NAM

Toàn thời gian
company1

Nhân Viên Kinh Doanh Các Chi Nhánh

CÔNG TY CỔ PHẦN PHẦN MỀM CITIGO VIỆT NAM

Toàn thời gian
company1

Trưởng Phòng Phát Triển Kinh Doanh - Thu Nhập Trung Bình Hấp Dẫn Từ 20-30 Triệu/Tháng Tại Bình Định

CÔNG TY CỔ PHẦN PHẦN MỀM CITIGO VIỆT NAM

Toàn thời gian
company1

Chuyên Viên Kinh Doanh Thị Trường - Thu Nhập Cực Hấp Dẫn Lên Đến 18 Triệu/Tháng - Tại Đà Nẵng

CÔNG TY CỔ PHẦN PHẦN MỀM CITIGO VIỆT NAM

Toàn thời gian
company1

Chuyên Viên Kinh Doanh Phần Mềm Miền Bắc - [ Thu Nhập Hấp Dẫn 12 - 17 Triệu/Tháng]

CÔNG TY CỔ PHẦN PHẦN MỀM CITIGO VIỆT NAM

Toàn thời gian
company1

Trưởng Phòng Kinh Doanh Thị Trường - Bình Định

CÔNG TY CỔ PHẦN PHẦN MỀM CITIGO VIỆT NAM

Toàn thời gian
company1

Trưởng Phòng Kinh Doanh Trực Tiếp - Bình Định

CÔNG TY CỔ PHẦN PHẦN MỀM CITIGO VIỆT NAM

Toàn thời gian
company1

Chuyên Viên Phát Triển Thị Trường B2B - Yết Kiêu

CÔNG TY CỔ PHẦN PHẦN MỀM CITIGO VIỆT NAM

Toàn thời gian
company1

Chuyên Viên Kinh Doanh Phát Triển Thị Trường Phần Mềm Kiotviet - Thu Nhập Hấp Dẫn Lên Đến 17 Triệu/Tháng

CÔNG TY CỔ PHẦN PHẦN MỀM CITIGO VIỆT NAM

Toàn thời gian
company1

Nhân Viên Phát Triển Kinh Doanh Miền Bắc ( Thu Nhập Trung Bình Hấp Dẫn Lên Đến 17 Triệu/Tháng )

CÔNG TY CỔ PHẦN PHẦN MỀM CITIGO VIỆT NAM

Toàn thời gian
company1

Chuyên Viên Phát Triển Kinh Doanh Phần Mềm Miền Bắc

CÔNG TY CỔ PHẦN PHẦN MỀM CITIGO VIỆT NAM

Toàn thời gian
company1

Nhân Viên Phát Triển Kinh Doanh Phần Mềm Kiotviet

CÔNG TY CỔ PHẦN PHẦN MỀM CITIGO VIỆT NAM

Toàn thời gian
company1

Chuyên Viên Phát Triển Kinh Doanh Phần Mềm Kiotviet - Thu Nhập Trung Bình 12-17 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN PHẦN MỀM CITIGO VIỆT NAM

Toàn thời gian
company1

Marketing Manager

CÔNG TY CỔ PHẦN PHẦN MỀM CITIGO VIỆT NAM

Toàn thời gian
company1

Nhân Viên Telesales

CÔNG TY CỔ PHẦN PHẦN MỀM CITIGO VIỆT NAM

Toàn thời gian
company1

Nhân Viên Kinh Doanh Phần Mềm Tại Thanh Hóa

CÔNG TY CỔ PHẦN PHẦN MỀM CITIGO VIỆT NAM

Toàn thời gian
company1

Nhân Viên Telesales (Thu Nhập: 12-15 Triệu Đồng/ Tháng; Nghỉ Chiều T7 & Chủ Nhật) - Hà Nội

CÔNG TY CỔ PHẦN PHẦN MỀM CITIGO VIỆT NAM

Toàn thời gian
company1

Chuyên Viên Telesales (Thu Nhập: 12-16 Triệu Đồng/ Tháng; Được Cung Cấp Data )

CÔNG TY CỔ PHẦN PHẦN MỀM CITIGO VIỆT NAM

Toàn thời gian
company1

Nhân Viên Kinh Doanh - Nha Trang

CÔNG TY CỔ PHẦN PHẦN MỀM CITIGO VIỆT NAM

Toàn thời gian
company1

Sales Phần Mềm Tại Huế

CÔNG TY CỔ PHẦN PHẦN MỀM CITIGO VIỆT NAM

Toàn thời gian
company1

Sales Tại Đà Nẵng

CÔNG TY CỔ PHẦN PHẦN MỀM CITIGO VIỆT NAM

Toàn thời gian
company1

Chuyên Viên Tư Vấn Kiotviet Gia Lai - Lương Cứng Upto 8 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN PHẦN MỀM CITIGO VIỆT NAM

Toàn thời gian
company1

Tư Vấn Phần Mềm

CÔNG TY CỔ PHẦN PHẦN MỀM CITIGO VIỆT NAM

Toàn thời gian
company1

Chuyên Viên Tư Vấn Phần Mềm

CÔNG TY CỔ PHẦN PHẦN MỀM CITIGO VIỆT NAM

Toàn thời gian
company1

Nhân Viên Kinh Doanh

CÔNG TY CỔ PHẦN PHẦN MỀM CITIGO VIỆT NAM

Toàn thời gian
company1

Chuyên Viên Tư Vấn Kiotviet - Lương Cứng Upto 8Tr

CÔNG TY CỔ PHẦN PHẦN MỀM CITIGO VIỆT NAM

Toàn thời gian
company1

Thực Tập Sinh Tiềm Năng – Khối Kinh Doanh Kiotviet - Có Hỗ Trợ Lương

CÔNG TY CỔ PHẦN PHẦN MỀM CITIGO VIỆT NAM

Toàn thời gian
company1

Chuyên Viên Kinh Doanh Phần Mềm - Thu Nhập 12-17 Triệu/Tháng - Phú Thọ

CÔNG TY CỔ PHẦN PHẦN MỀM CITIGO VIỆT NAM

Toàn thời gian