logo
logo

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ KIẾN TRÚC - NỘI THẤT - XÂY DỰNG AAA

3 Recommendation

What job are you looking for?

Where? or Remote

company1

Giám Sát Thi Công Nội Thất

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ KIẾN TRÚC - NỘI THẤT - XÂY DỰNG AAA

Toàn thời gian
company1

Trưởng Phòng Kỹ Thuật Thi Công Xây Dựng

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ KIẾN TRÚC - NỘI THẤT - XÂY DỰNG AAA

Toàn thời gian
company1

Chỉ Huy Trưởng Công Trình Thi Công Nội Thất

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ KIẾN TRÚC - NỘI THẤT - XÂY DỰNG AAA

Toàn thời gian