logo
logo

Công ty Cổ Phần Vũ Trụ Việt Nam

5 Recommendation

What job are you looking for?

Where? or Remote

company1

Trưởng Phòng Kỹ Thuật Điện Tự Động Hóa

Công ty Cổ Phần Vũ Trụ Việt Nam

Toàn thời gian
company1

Tổ Trưởng Tổ Hàn

Công ty Cổ Phần Vũ Trụ Việt Nam

Toàn thời gian
company1

Giám Đốc Kỹ Thuật Cơ Khí

Công ty Cổ Phần Vũ Trụ Việt Nam

Toàn thời gian
company1

Kế Toán Xưởng Sản Xuất

Công ty Cổ Phần Vũ Trụ Việt Nam

Toàn thời gian
company1

Thực Tập Sinh Bán Hàng

Công ty Cổ Phần Vũ Trụ Việt Nam

Toàn thời gian