logo
logo

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ GIA ĐÌNH

52 Recommendation

What job are you looking for?

Where? or Remote

company1

Game 3D Product

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ GIA ĐÌNH

Toàn thời gian
company1

AI Engineer (Fresher)

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ GIA ĐÌNH

Toàn thời gian
company1

2D Game Product

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ GIA ĐÌNH

Toàn thời gian
company1

Game 2D Product

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ GIA ĐÌNH

Toàn thời gian
company1

2D Game Vfx – Animation

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ GIA ĐÌNH

Toàn thời gian
company1

Nlp Engineer

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ GIA ĐÌNH

Toàn thời gian
company1

Ai Engineer

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ GIA ĐÌNH

Toàn thời gian
company1

UI/UX Designer

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ GIA ĐÌNH

Toàn thời gian
company1

Fullstack Developer

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ GIA ĐÌNH

Toàn thời gian
company1

Backend Developer

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ GIA ĐÌNH

Toàn thời gian
company1

Operation Manager

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ GIA ĐÌNH

Toàn thời gian
company1

Campaign Marketing Specialist

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ GIA ĐÌNH

Toàn thời gian
company1

Campaign Marketing Team Lead

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ GIA ĐÌNH

Toàn thời gian
company1

An Ninh Thông Tin (Pentest)

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ GIA ĐÌNH

Toàn thời gian
company1

Product Owner

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ GIA ĐÌNH

Toàn thời gian
company1

Computer Vision Engineer

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ GIA ĐÌNH

Toàn thời gian
company1

Community Lead - Trưởng Nhóm Quản Lý Cộng Đồng

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ GIA ĐÌNH

Toàn thời gian
company1

Esports Talent Manager - Quản Lý Talent (Mảng Esports)

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ GIA ĐÌNH

Toàn thời gian
company1

Community Executive - Nhân Viên Quản Lý Cộng Đồng

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ GIA ĐÌNH

Toàn thời gian
company1

Chinese Game Tester

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ GIA ĐÌNH

Toàn thời gian
company1

Game Operation

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ GIA ĐÌNH

Toàn thời gian
company1

Game Content

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ GIA ĐÌNH

Toàn thời gian
company1

Database Engineer

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ GIA ĐÌNH

Toàn thời gian
company1

Game 3D Artist

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ GIA ĐÌNH

Toàn thời gian
company1

Chuyên Viên Thiết Kế 3D Animation, Effect ( Unity )

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ GIA ĐÌNH

Toàn thời gian
company1

Thiết Kế Web

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ GIA ĐÌNH

Toàn thời gian
company1

System/Networking Administrator

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ GIA ĐÌNH

Toàn thời gian
company1

QA/ Tester

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ GIA ĐÌNH

Toàn thời gian
company1

2D Unity Game Developer

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ GIA ĐÌNH

Toàn thời gian
company1

Game Designer (UI/UX & Gameplay)

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ GIA ĐÌNH

Toàn thời gian
company1

React Native Developer

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ GIA ĐÌNH

Toàn thời gian
company1

Unity 3D Game Developer

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ GIA ĐÌNH

Toàn thời gian
company1

Frontend Developer

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ GIA ĐÌNH

Toàn thời gian
company1

Chuyên Viên BA (BA Analyst)

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ GIA ĐÌNH

Toàn thời gian
company1

Devops Linux

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ GIA ĐÌNH

Toàn thời gian
company1

Data Engineer

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ GIA ĐÌNH

Toàn thời gian
company1

.Net Developer

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ GIA ĐÌNH

Toàn thời gian
company1

Thiết Kế Đồ Hoạ - Graphic Designer

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ GIA ĐÌNH

Toàn thời gian
company1

Mobile Developer (Android/iOS)

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ GIA ĐÌNH

Toàn thời gian
company1

Lập Trình Viên Java

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ GIA ĐÌNH

Toàn thời gian