logo
logo

Công Ty TNHH Phần Mềm Technixo

15 Recommendation

What job are you looking for?

Where? or Remote

company1

Reactjs Developer

Công Ty TNHH Phần Mềm Technixo

Toàn thời gian
company1

Backend Nodejs

Công Ty TNHH Phần Mềm Technixo

Toàn thời gian
company1

Senior Nodejs [chấp Nhận Remote]

Công Ty TNHH Phần Mềm Technixo

Toàn thời gian
company1

Leader Flutter Developer

Công Ty TNHH Phần Mềm Technixo

Toàn thời gian
company1

UI/UX Designer

Công Ty TNHH Phần Mềm Technixo

Toàn thời gian
company1

Blockchain Business Analyst

Công Ty TNHH Phần Mềm Technixo

Toàn thời gian
company1

Frontend Developer

Công Ty TNHH Phần Mềm Technixo

Toàn thời gian
company1

Lập Trình Viên Flutter

Công Ty TNHH Phần Mềm Technixo

Toàn thời gian
company1

Frontend Technical Team Lead

Công Ty TNHH Phần Mềm Technixo

Toàn thời gian
company1

Graphic Designer /Illustrator

Công Ty TNHH Phần Mềm Technixo

Toàn thời gian
company1

Graphic Designer/ Video Editor

Công Ty TNHH Phần Mềm Technixo

Toàn thời gian
company1

Blockchain Intern (Lương Upto 30M)

Công Ty TNHH Phần Mềm Technixo

Toàn thời gian
company1

Nhân Viên Digital Marketing Tại Hà Nội

Công Ty TNHH Phần Mềm Technixo

Toàn thời gian
company1

Nhân Viên Marketing Ads (Facebook/Google )

Công Ty TNHH Phần Mềm Technixo

Toàn thời gian
company1

Frontend Vuejs

Công Ty TNHH Phần Mềm Technixo

Toàn thời gian