logo
logo

Công ty TNHH Shopee Express

9 Recommendation

What job are you looking for?

Where? or Remote

company1

Giám Sát Kho Tại Nam Định

Công ty TNHH Shopee Express

Toàn thời gian
company1

Trưởng Trạm Giao Nhận

Công ty TNHH Shopee Express

Toàn thời gian
company1

Giám Sát Kho Tại Hà Nội

Công ty TNHH Shopee Express

Toàn thời gian
company1

Giám Sát Kho Phân Loại (Sorting Supervisor)

Công ty TNHH Shopee Express

Toàn thời gian
company1

Trưởng Nhóm Điều Phối Xe Tải

Công ty TNHH Shopee Express

Toàn thời gian
company1

Trưởng Trạm - Hub Team Leader

Công ty TNHH Shopee Express

Toàn thời gian
company1

Workforce Data Analyst

Công ty TNHH Shopee Express

Toàn thời gian
company1

Nhân Viên Điều Phối Bình Dương, Đồng Nai

Công ty TNHH Shopee Express

Toàn thời gian
company1

Trưởng Trạm Giao Nhận Khu Vực Miền Trung Và Tây Nguyên

Công ty TNHH Shopee Express

Toàn thời gian