logo
logo

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI, ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ NGS (NGS I.T)

25 Recommendation

What job are you looking for?

Where? or Remote

company1

Chuyên Viên Kiểm Thử Phần Mềm ( Tester )

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI, ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ NGS (NGS I.T)

Toàn thời gian
company1

Fresher Tư Vấn Kỹ Thuật (Abap Dev)

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI, ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ NGS (NGS I.T)

Toàn thời gian
company1

Chuyên Viên Tư Vấn Nghiệp Vụ Sap (Fico)

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI, ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ NGS (NGS I.T)

Toàn thời gian
company1

Lập Trình Viên Java

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI, ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ NGS (NGS I.T)

Toàn thời gian
company1

Fresher Tư Vấn Nghiệp Vụ Sap

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI, ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ NGS (NGS I.T)

Toàn thời gian
company1

Business Analyst (BA)

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI, ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ NGS (NGS I.T)

Toàn thời gian
company1

Sharepoint Developer

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI, ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ NGS (NGS I.T)

Toàn thời gian
company1

Fresher Tư Vấn Kỹ Thuật (Abap Technical Consultant)

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI, ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ NGS (NGS I.T)

Toàn thời gian
company1

Power BI Specialist

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI, ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ NGS (NGS I.T)

Toàn thời gian
company1

Sap Bw Specialist

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI, ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ NGS (NGS I.T)

Toàn thời gian
company1

Fresher Tư Vấn Triển Khai Phần Mềm ERP (Sap)

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI, ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ NGS (NGS I.T)

Toàn thời gian
company1

Fresher Java

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI, ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ NGS (NGS I.T)

Toàn thời gian
company1

Chuyên Viên Tư Vấn Nghiệp Vụ (Sap Functional Consultant)

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI, ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ NGS (NGS I.T)

Toàn thời gian
company1

Chuyên Viên Kiểm Thử ( Tester )

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI, ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ NGS (NGS I.T)

Toàn thời gian
company1

Chuyên Viên Tư Vấn Nghiệp Vụ SAP (ERP consultant)

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI, ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ NGS (NGS I.T)

Toàn thời gian
company1

Junior Sap Consultant (Mm/Sd/Pp)

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI, ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ NGS (NGS I.T)

Toàn thời gian
company1

Chuyên Viên Kiểm Thử Cao Cấp

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI, ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ NGS (NGS I.T)

Toàn thời gian
company1

Chuyên Viên Tư Vấn Triển Khai Phần Mềm Sap (Phân Hệ HCM)

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI, ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ NGS (NGS I.T)

Toàn thời gian
company1

Fresher Tư Vấn Nghiệp Vụ ERP (Phân Hệ Quản Trị Nhân Sự )

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI, ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ NGS (NGS I.T)

Toàn thời gian
company1

Fresher Abap Consultant

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI, ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ NGS (NGS I.T)

Toàn thời gian
company1

Sap Consultant (Logistic)

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI, ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ NGS (NGS I.T)

Toàn thời gian
company1

Sap Abap Consultant

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI, ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ NGS (NGS I.T)

Toàn thời gian
company1

Fresher Consultant (Sap HCM)

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI, ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ NGS (NGS I.T)

Toàn thời gian
company1

Chuyên Viên Kinh Doanh Công Nghệ Thông Tin

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI, ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ NGS (NGS I.T)

Toàn thời gian
company1

IT Infrastructure (IT Operation - Lương Upto $1500)

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI, ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ NGS (NGS I.T)

Toàn thời gian