logo
logo

Công Ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ Synova

21 Recommendation

What job are you looking for?

Where? or Remote

company1

Java Developer

Công Ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ Synova

Remote - Làm việc từ xa
company1

Lập Trình Viên Android

Công Ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ Synova

Remote - Làm việc từ xa
company1

Frontend Developer

Công Ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ Synova

Remote - Làm việc từ xa
company1

Android Developer (Kotlin)

Công Ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ Synova

Remote - Làm việc từ xa
company1

PHP Developer (Laravel) - Short Term

Công Ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ Synova

Remote - Làm việc từ xa
company1

Senior Quality Controller

Công Ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ Synova

Toàn thời gian
company1

Talent Acquisition Intern

Công Ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ Synova

Thực tập
company1

Junior Quality Controller

Công Ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ Synova

Toàn thời gian
company1

Drupal Developer Junior

Công Ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ Synova

Remote - Làm việc từ xa
company1

Web Designer

Công Ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ Synova

Remote - Làm việc từ xa
company1

Client Experience Executive

Công Ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ Synova

Toàn thời gian
company1

Quality Control Intern

Công Ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ Synova

Thực tập
company1

Frontend Developer (Vuejs)

Công Ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ Synova

Toàn thời gian
company1

Backend Developer (Nodejs)

Công Ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ Synova

Remote - Làm việc từ xa
company1

Java Developer (Spring)

Công Ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ Synova

Remote - Làm việc từ xa
company1

Drupal Developer

Công Ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ Synova

Remote - Làm việc từ xa
company1

Oracle Om-Inventory

Công Ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ Synova

Toàn thời gian
company1

Digital Marketing

Công Ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ Synova

Toàn thời gian
company1

Python Developer

Công Ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ Synova

Remote - Làm việc từ xa
company1

Fullstack Developer (Reactjs/ Python)

Công Ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ Synova

Remote - Làm việc từ xa
company1

Content Executive

Công Ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ Synova

Toàn thời gian