logo
logo

Khối BSS - Công nghệ thông tin - Viettel Telecom

5 Recommendation

What job are you looking for?

Where? or Remote

company1

Java Engineer

Khối BSS - Công nghệ thông tin - Viettel Telecom

Toàn thời gian
company1

Kỹ Sư Kiểm Thử ( Tester )

Khối BSS - Công nghệ thông tin - Viettel Telecom

Toàn thời gian
company1

Senior Tester

Khối BSS - Công nghệ thông tin - Viettel Telecom

Toàn thời gian
company1

Kỹ Sư Phát Triển Ứng Dụng Mobile IOS

Khối BSS - Công nghệ thông tin - Viettel Telecom

Toàn thời gian
company1

Java Engineer (Tester)

Khối BSS - Công nghệ thông tin - Viettel Telecom

Toàn thời gian