logo
logo

CHI NHÁNH KỸ THUẬT VIETTEL BÌNH DƯƠNG - TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH VIETTEL IS HIRING A

Trưởng Phòng Điều Hành Dự Án

Hồ Chí Minh - Toàn thời gian


Mô tả công việc

1. Tiếp xúc và tìm kiếm nguồn việc (20%)

- Tiếp xúc, duy trì mối quan hệ và tìm kiếm nguồn việc, thông tin các các dự án.

- Hỗ trợ, tư vấn cho chủ đầu tư trong công tác xây dựng kế hoạch, giải pháp triển khai, và hồ sơ mời thầu.

- Điều hành các chi nhánh tìm kiếm, tiếp xúc nguồn việc theo yêu cầu.

- Nghiên cứu đề xuất đầu tư thêm các sản phẩm, lĩnh vực mới để Tổng Công ty đầu tư.

2. Hồ sơ dự thầu và chào giá và ký kết hợp đồng (20%)

3. Giao diện với chủ đầu tư, phối hợp trong công tác điều hành, nghiệm thu thanh quyết toán (50%)

- Phối hợp với Chủ đầu tư trong công tác điều hành, các điều kiện đảm bảo về pháp lý, đảm bảo hiệu quả của dự án trước khi triển khai và các nội dung phát sinh hoặc điều chỉnh trong quá trình triển khai.

- Báo cáo tiến độ định kỳ, báo cáo giải trình tiến độ, họp với CĐT về tiến độ triển khai.

- Hồ sơ thanh quyết toán với Chủ đầu tư để lên doanh thu.

- Các hồ sơ liên quan đến công tác gia hạn hợp đồng, bảo lãnh bảo hành.

- Đôn đốc thu hồi dòng tiền.

4. Đánh giá hiệu quả dự án và xây dựng cơ sở dữ liệu cho các bài thầu tiếp theo (5%)

Yêu cầu ứng viên

1. Trình độ Học vấn/ Chuyên môn có liên quan:

- Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành: Kinh tế xây dựng, Kỹ sư xây dựng.

- Có chứng chỉ về đấu thầu, quản lý dự án.

2. Kinh nghiệm liên quan:

- Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm trở lên làm viêc ở vị trí tương đương, độ tuổi không quá 40 tuổi.

- Am hiểu luật đấu thầu và các dự án đầu tư hạ tầng

- Ưu tiên: Có nhiều mối quan hệ với các Sở Ban ngành, các Chủ đầu tư trong lĩnh vực xây dựng và đầu tư hạ tầng.

Quyền lợi được hưởng

- Thu nhập: 30 – 60tr/tháng

- Có phụ cấp ăn trưa, điện thoại

- Được làm việc trong một môi trường chuyên nghiệp, năng động.

- Có cơ hội được phát triển bản thân

- Thưởng các dịp Lễ, thưởng quý, năm theo hiệu quả công việc.

- Được tham gia BHXH, BHTN, BHYT đầy đủ theo quy định của Công ty và quy định của Pháp luật.

- Có cơ hội được thăng tiến theo chính sách của Công ty.

- Có cơ hội được tham gia các hoạt động văn hóa doanh nghiệp của Công ty,....


Similar jobs

Other jobs at CHI NHÁNH KỸ THUẬT VIETTEL BÌNH DƯƠNG - TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH VIETTEL