logo
logo

Nhất Tín Logistics IS HIRING A

Trưởng Phòng Vận Hành Kho - 3Pl & Fulfillment

Hồ Chí Minh - Toàn thời gian


Mô tả công việc

 • Quản lý toàn kho FFM bao gồm thiết lập các dự án mới cho khách hàng mới (vừa và nhỏ, lãnh đạo, đào tạo giám sát viên và tất cả các đội kho trong việc điều hành hoạt động theo chính sách và quy trình của công ty.
 • Làm việc trên các giải pháp để vận hành tốt hơn tất cả các dự án trong kho, nâng cao năng suất, tiết kiệm chi phí và kiểm soát ngân sách cho toàn kho và theo sử chỉ đạo của Operation Manager
 • Quản lý dịch vụ tải và đánh giá KPIs của nhà thầu vận tải
 • Chăm sóc khách hàng về các vấn đề vận hành, dẫn dắt nhóm kho hàng để cung cấp hiệu suất dịch vụ theo yêu cầu của khách hàng và đạt được KPI do khách hàng và Fulfillment thiết lập.
 • Thực hiện kiểm tra, giám sát tuân thủ quy trình, quy định, tình hình thực hiện KPI giúp nâng cao ý thức kỷ luật và chất lượng công việc của vận hành Fulfillment
 • Khảo sát mức độ hài lòng của khách hàng đối với chất lượng dịch vụ của công ty, từ đó phát hiện các vấn đề gốc rễ và đề xuất giải pháp giúp nâng cao chất lượng dịch vụ

Yêu cầu ứng viên

 • Quản lý toàn kho FFM bao gồm thiết lập các dự án mới cho khách hàng mới (vừa và nhỏ, lãnh đạo, đào tạo giám sát viên và tất cả các đội kho trong việc điều hành hoạt động theo chính sách và quy trình của công ty.
 • Làm việc trên các giải pháp để vận hành tốt hơn tất cả các dự án trong kho, nâng cao năng suất, tiết kiệm chi phí và kiểm soát ngân sách cho toàn kho và theo sử chỉ đạo của Operation Manager
 • Quản lý dịch vụ tải và đánh giá KPIs của nhà thầu vận tải
 • Chăm sóc khách hàng về các vấn đề vận hành, dẫn dắt nhóm kho hàng để cung cấp hiệu suất dịch vụ theo yêu cầu của khách hàng và đạt được KPI do khách hàng và Fulfillment thiết lập.
 • Thực hiện kiểm tra, giám sát tuân thủ quy trình, quy định, tình hình thực hiện KPI giúp nâng cao ý thức kỷ luật và chất lượng công việc của vận hành Fulfillment
 • Khảo sát mức độ hài lòng của khách hàng đối với chất lượng dịch vụ của công ty, từ đó phát hiện các vấn đề gốc rễ và đề xuất giải pháp giúp nâng cao chất lượng dịch vụ

Quyền lợi được hưởng

 • Chế độ bảo hiểm
 • Du Lịch
 • Chế độ thưởng
 • Chăm sóc sức khỏe
 • Đào tạo
 • Tăng lương

Similar jobs

Other jobs at Nhất Tín Logistics