logo
logo

Công Ty Cổ Phần CNV HOLDINGS

84 Recommendation

What job are you looking for?

Where? or Remote

company1

Devops Engineer

Công Ty Cổ Phần CNV HOLDINGS

Toàn thời gian
company1

Nhân Viên Kinh Doanh Phần Mềm Tại Hà Nội

Công Ty Cổ Phần CNV HOLDINGS

Toàn thời gian
company1

QC Engineer

Công Ty Cổ Phần CNV HOLDINGS

Toàn thời gian
company1

Kế Toán Viên

Công Ty Cổ Phần CNV HOLDINGS

Toàn thời gian
company1

Frontend Developer

Công Ty Cổ Phần CNV HOLDINGS

Toàn thời gian
company1

Front End Developer ( Phỏng Vấn + Nhận Việc Online )

Công Ty Cổ Phần CNV HOLDINGS

Toàn thời gian
company1

Frontend Reactjs Developer (Salary $700- $1500)

Công Ty Cổ Phần CNV HOLDINGS

Toàn thời gian
company1

Nhân Viên Kinh Doanh Phần Mềm

Công Ty Cổ Phần CNV HOLDINGS

Toàn thời gian
company1

Kế Toán Viên (Chấp Nhận Sinh Viên Mới Ra Trường)

Công Ty Cổ Phần CNV HOLDINGS

Toàn thời gian
company1

.Net Developers (C#, Asp.Net )

Công Ty Cổ Phần CNV HOLDINGS

Toàn thời gian
company1

Net Developer

Công Ty Cổ Phần CNV HOLDINGS

Toàn thời gian
company1

HR Intern

Công Ty Cổ Phần CNV HOLDINGS

Toàn thời gian
company1

Kế Toán Viên (Có Kinh Nghiệm Làm Thuế)

Công Ty Cổ Phần CNV HOLDINGS

Toàn thời gian
company1

QC Manual Intern

Công Ty Cổ Phần CNV HOLDINGS

Toàn thời gian
company1

Nhân Viên Tuyển Dụng

Công Ty Cổ Phần CNV HOLDINGS

Toàn thời gian
company1

Lập Trình Viên .Net , C# ( Làm Việc Remote)

Công Ty Cổ Phần CNV HOLDINGS

Toàn thời gian
company1

Junior QC Engineer

Công Ty Cổ Phần CNV HOLDINGS

Toàn thời gian
company1

Trưởng Nhóm Kinh Doanh

Công Ty Cổ Phần CNV HOLDINGS

Toàn thời gian
company1

Nhân Viên Fullstack .Net Developer

Công Ty Cổ Phần CNV HOLDINGS

Toàn thời gian
company1

Front End Developer

Công Ty Cổ Phần CNV HOLDINGS

Toàn thời gian
company1

Senior .Net Developers (C#, Asp.Net )

Công Ty Cổ Phần CNV HOLDINGS

Toàn thời gian
company1

Fresher QC/ Tester Engineer

Công Ty Cổ Phần CNV HOLDINGS

Toàn thời gian
company1

Head Of Digital Marketing

Công Ty Cổ Phần CNV HOLDINGS

Toàn thời gian
company1

Front End Developer

Công Ty Cổ Phần CNV HOLDINGS

Toàn thời gian
company1

Lập Trình Viên .Net , #C ( Làm Việc Remote)

Công Ty Cổ Phần CNV HOLDINGS

Toàn thời gian
company1

Mobile Developer

Công Ty Cổ Phần CNV HOLDINGS

Toàn thời gian
company1

Front End Reactjs Developer ( P.Vấn + Nhận Việc Online Trong Giai Đoạn Dịch Bệnh)

Công Ty Cổ Phần CNV HOLDINGS

Toàn thời gian
company1

Nhân Viên Chăm Sóc Khách (P.Vấn Và Nhận Việc Online)

Công Ty Cổ Phần CNV HOLDINGS

Toàn thời gian
company1

Senior Front End Developer (Html5, Css)

Công Ty Cổ Phần CNV HOLDINGS

Toàn thời gian
company1

Trưởng Nhóm Kinh Doanh Tại Hà Nội

Công Ty Cổ Phần CNV HOLDINGS

Toàn thời gian
company1

Senior Reactjs Frontend Developer

Công Ty Cổ Phần CNV HOLDINGS

Toàn thời gian
company1

Designer Mobile App ( Phỏng Vấn Và Nhận Việc Online Trong Tháng 7)

Công Ty Cổ Phần CNV HOLDINGS

Toàn thời gian
company1

Nhân Viên Thiết Kế Thu Nhập Từ 9 Đến 18 Triệu

Công Ty Cổ Phần CNV HOLDINGS

Toàn thời gian
company1

Advertising Executive

Công Ty Cổ Phần CNV HOLDINGS

Toàn thời gian
company1

Chuyên Viên Kinh Doanh

Công Ty Cổ Phần CNV HOLDINGS

Toàn thời gian
company1

Nhân Viên Kinh Doanh Phần Mềm (Thu Nhập Từ 8 - 30 Triệu/Tháng)

Công Ty Cổ Phần CNV HOLDINGS

Toàn thời gian
company1

Nhân Viên Graphic Designer

Công Ty Cổ Phần CNV HOLDINGS

Toàn thời gian
company1

Graphics Designer Executive

Công Ty Cổ Phần CNV HOLDINGS

Toàn thời gian
company1

Nhân Viên Tư Vấn Giải Pháp Phần Mềm

Công Ty Cổ Phần CNV HOLDINGS

Toàn thời gian
company1

Account Excutive

Công Ty Cổ Phần CNV HOLDINGS

Toàn thời gian