logo
logo

Công ty cổ phần công nghệ Haravan

52 Recommendation

What job are you looking for?

Where? or Remote

company1

Chuyên Viên Tư Vấn Phần Mềm (Lương Cứng Lên Đến 10 Triệu + % Hoa Hồng)

Công ty cổ phần công nghệ Haravan

Toàn thời gian
company1

Trưởng Nhóm Kinh Doanh Phần Mềm (Lương Cứng Lên Đến 15M + Com)

Công ty cổ phần công nghệ Haravan

Toàn thời gian
company1

Front - End Engineer

Công ty cổ phần công nghệ Haravan

Toàn thời gian
company1

Client Solutions Consultant ( Chuyên Viên Tư Vấn Giải Pháp Thương Mại Điện Tử)

Công ty cổ phần công nghệ Haravan

Remote - Làm việc từ xa
company1

Nodejs Engineer

Công ty cổ phần công nghệ Haravan

Toàn thời gian
company1

UX/ UI Designer

Công ty cổ phần công nghệ Haravan

Toàn thời gian
company1

.NET ENGINEER

Công ty cổ phần công nghệ Haravan

Toàn thời gian
company1

Business Analyst

Công ty cổ phần công nghệ Haravan

Toàn thời gian
company1

After Sales Executive

Công ty cổ phần công nghệ Haravan

Toàn thời gian
company1

Talent Acquisition Specialist

Công ty cổ phần công nghệ Haravan

Toàn thời gian
company1

QC Engineer

Công ty cổ phần công nghệ Haravan

Toàn thời gian
company1

Product Owner (Saas Products)

Công ty cổ phần công nghệ Haravan

Toàn thời gian
company1

Client Solutions Consultant

Công ty cổ phần công nghệ Haravan

Remote - Làm việc từ xa
company1

HR Intern

Công ty cổ phần công nghệ Haravan

Toàn thời gian
company1

Software Developer (Reactjs) - Hồ Chí Minh

Công ty cổ phần công nghệ Haravan

Toàn thời gian
company1

Chuyên Viên Tư Vấn Phần Mềm - Lương Cứng Lên Đến 10Triệu

Công ty cổ phần công nghệ Haravan

Toàn thời gian
company1

Nodejs Engineer (All Level)

Công ty cổ phần công nghệ Haravan

Toàn thời gian
company1

IT Business Analyst

Công ty cổ phần công nghệ Haravan

Toàn thời gian
company1

Employee Engagement Specialist

Công ty cổ phần công nghệ Haravan

Toàn thời gian
company1

Chuyên Viên Tư Vấn Khách Hàng Doanh Nghiệp (Lương Cứng Lên Đến 10 M)

Công ty cổ phần công nghệ Haravan

Toàn thời gian
company1

.Net Engineer (All Level)

Công ty cổ phần công nghệ Haravan

Toàn thời gian
company1

Trưởng Nhóm Kinh Doanh Phần Mềm (Lương Cứng Lên 15M)

Công ty cổ phần công nghệ Haravan

Toàn thời gian
company1

Trưởng Nhóm Marketing Thu Nhập Trên 20 Triệu

Công ty cổ phần công nghệ Haravan

Toàn thời gian
company1

ReactJS Engineer

Công ty cổ phần công nghệ Haravan

Toàn thời gian
company1

Trưởng Nhóm Kinh Doanh Phần Mềm (Lương Cứng Lên Đến 16M)

Công ty cổ phần công nghệ Haravan

Toàn thời gian
company1

Business Development Specialist (Shipment)

Công ty cổ phần công nghệ Haravan

Toàn thời gian
company1

Product Product Owner (Saas Products)

Công ty cổ phần công nghệ Haravan

Toàn thời gian
company1

Tester

Công ty cổ phần công nghệ Haravan

Toàn thời gian
company1

QC (Tester 2 Năm Kinh Nghiệm Trở Lên)

Công ty cổ phần công nghệ Haravan

Toàn thời gian
company1

Key Account Specialist

Công ty cổ phần công nghệ Haravan

Toàn thời gian
company1

General Accountant/ Kế Toán Tổng Hợp

Công ty cổ phần công nghệ Haravan

Toàn thời gian
company1

Nhân Viên Kinh Doanh (Thu Nhập 15-20Tr)

Công ty cổ phần công nghệ Haravan

Toàn thời gian
company1

Trưởng Nhóm Kinh Doanh (Thu Nhập 25 Triệu ++)

Công ty cổ phần công nghệ Haravan

Toàn thời gian
company1

Nhân Viên Quản Trị Website ( Thu Nhập 8-10Tr + Phụ Cấp)

Công ty cổ phần công nghệ Haravan

Toàn thời gian
company1

Nhân Viên Kinh Doanh

Công ty cổ phần công nghệ Haravan

Toàn thời gian
company1

Software Implementation Specialist

Công ty cổ phần công nghệ Haravan

Toàn thời gian
company1

Trưởng Nhóm Kinh Doanh Phầm Mềm (Lương Cứng Từ 10-16 Triệu)

Công ty cổ phần công nghệ Haravan

Toàn thời gian
company1

Quản Trị Website (Thu Nhập 8-10 Triệu+ Phụ Cấp)

Công ty cổ phần công nghệ Haravan

Toàn thời gian
company1

UX/UI Designer

Công ty cổ phần công nghệ Haravan

Toàn thời gian
company1

Trợ Lý Tổng Giám Đốc

Công ty cổ phần công nghệ Haravan

Toàn thời gian