logo
logo

Công ty Cổ phần công nghệ và đầu tư Intech

12 Recommendation

What job are you looking for?

Where? or Remote

company1

Quản Lý Bảo Hành - Bảo Trì (Thành Phố Hồ Chí Minh)

Công ty Cổ phần công nghệ và đầu tư Intech

Toàn thời gian
company1

Giám Đốc Sản Xuất

Công ty Cổ phần công nghệ và đầu tư Intech

Toàn thời gian
company1

Quản Lý Bảo Hành - Bảo Trì

Công ty Cổ phần công nghệ và đầu tư Intech

Toàn thời gian
company1

Trưởng Phòng Kỹ Thuật

Công ty Cổ phần công nghệ và đầu tư Intech

Toàn thời gian
company1

Kỹ Sư Giám Sát Công Trình Cơ Điện Lạnh

Công ty Cổ phần công nghệ và đầu tư Intech

Toàn thời gian
company1

Trưởng Nhóm Kỹ Sư Thiết Kế Mạch, Lập Trình Điện Tử

Công ty Cổ phần công nghệ và đầu tư Intech

Toàn thời gian
company1

Trưởng Phòng Hcns

Công ty Cổ phần công nghệ và đầu tư Intech

Toàn thời gian
company1

Trưởng Phòng Kinh Doanh Thiết Bị

Công ty Cổ phần công nghệ và đầu tư Intech

Toàn thời gian
company1

Chỉ Huy Trưởng

Công ty Cổ phần công nghệ và đầu tư Intech

Toàn thời gian
company1

Trưởng Phòng Marketing

Công ty Cổ phần công nghệ và đầu tư Intech

Toàn thời gian
company1

Kỹ Sư Thiết Kế Điện Lạnh Nhiệt Lạnh

Công ty Cổ phần công nghệ và đầu tư Intech

Toàn thời gian
company1

Trưởng Nhóm Thiết Kế Mạch, Lập Trình Điện Tử

Công ty Cổ phần công nghệ và đầu tư Intech

Toàn thời gian