logo
logo

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghệ Điện tử Viễn thông

73 Recommendation

What job are you looking for?

Where? or Remote

company1

Head Of Hardware Research And Development

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghệ Điện tử Viễn thông

Toàn thời gian
company1

Product Manager (Các Sản Phẩm Viễn Thông, Smart City, CNTT)

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghệ Điện tử Viễn thông

Toàn thời gian
company1

IOS Developer

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghệ Điện tử Viễn thông

Toàn thời gian
company1

Tester

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghệ Điện tử Viễn thông

Toàn thời gian
company1

Android Developer

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghệ Điện tử Viễn thông

Toàn thời gian
company1

Trưởng Phòng Điện Tử (Iot Manager)

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghệ Điện tử Viễn thông

Toàn thời gian
company1

UI/UX Designer

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghệ Điện tử Viễn thông

Toàn thời gian
company1

Trưởng Nhóm Itops & Devops

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghệ Điện tử Viễn thông

Toàn thời gian
company1

Social Media Executive ( Content Marketing )

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghệ Điện tử Viễn thông

Toàn thời gian
company1

UI Designer

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghệ Điện tử Viễn thông

Toàn thời gian
company1

PHP Developer

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghệ Điện tử Viễn thông

Toàn thời gian
company1

Java Developer

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghệ Điện tử Viễn thông

Toàn thời gian
company1

AI Engineer

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghệ Điện tử Viễn thông

Toàn thời gian
company1

IT Business Analyst

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghệ Điện tử Viễn thông

Toàn thời gian
company1

Sản Xuất Nội Dung - Content Leader (Dịch Vụ Fitness & Healthcare)

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghệ Điện tử Viễn thông

Toàn thời gian
company1

Techlead Developer

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghệ Điện tử Viễn thông

Toàn thời gian
company1

.Net Developer

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghệ Điện tử Viễn thông

Toàn thời gian
company1

Nhân Viên Kiểm Thử Phần Mềm (Tester)

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghệ Điện tử Viễn thông

Toàn thời gian
company1

Chuyên Viên Digital Ads

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghệ Điện tử Viễn thông

Toàn thời gian
company1

Chuyên Viên Tuyển Dụng (Mảng IT, Lập Trình)

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghệ Điện tử Viễn thông

Toàn thời gian
company1

Trợ Lý Mảng Cung Ứng - Mua Hàng (Phát Triển Nguồn Hàng)

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghệ Điện tử Viễn thông

Toàn thời gian
company1

Chuyên Viên Phân Tích Nghiệp Vụ ( Business Analyst )

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghệ Điện tử Viễn thông

Toàn thời gian
company1

Chuyên Viên Phát Triển Văn Hoá Doanh Nghiệp

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghệ Điện tử Viễn thông

Toàn thời gian
company1

Presales Telco (Vas: Value Added Service)

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghệ Điện tử Viễn thông

Toàn thời gian
company1

Chuyên Viên Truyền Thông

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghệ Điện tử Viễn thông

Toàn thời gian
company1

Kỹ Sư Giải Pháp Viễn Thông (Vas Telco)

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghệ Điện tử Viễn thông

Toàn thời gian
company1

Senior Java Developer

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghệ Điện tử Viễn thông

Toàn thời gian
company1

Trưởng Phòng Điện Tử

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghệ Điện tử Viễn thông

Toàn thời gian
company1

Java Developer (Up To 2000$)

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghệ Điện tử Viễn thông

Toàn thời gian
company1

IT Hệ Thống

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghệ Điện tử Viễn thông

Toàn thời gian
company1

Product Marketing (Các Sản Phẩm & Dịch Vụ Trực Tuyến)

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghệ Điện tử Viễn thông

Toàn thời gian
company1

Nhân Viên SEO Marketing - Sản Phẩm Dịch Vụ Trực Tuyến (Mảng: Y Tế, Giáo Dục, Sức Khỏe, Thể Thao)

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghệ Điện tử Viễn thông

Toàn thời gian
company1

Product Managers (Dịch Vụ Trực Tuyến)

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghệ Điện tử Viễn thông

Toàn thời gian
company1

Product Marketing (B2B)

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghệ Điện tử Viễn thông

Toàn thời gian
company1

Senior Presales Telco (Vas: Value Added Service)

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghệ Điện tử Viễn thông

Toàn thời gian
company1

IOS Developer (Salary Upto 1200$)

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghệ Điện tử Viễn thông

Toàn thời gian
company1

Content Leader

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghệ Điện tử Viễn thông

Toàn thời gian
company1

Trưởng Nhóm Tester (Test Team Leader - Upto 1000$)

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghệ Điện tử Viễn thông

Toàn thời gian
company1

Trưởng Phòng Nghiên Cứu Iot/Điện Tử

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghệ Điện tử Viễn thông

Toàn thời gian
company1

Senior Product Tester (Upto 1000$)

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghệ Điện tử Viễn thông

Toàn thời gian