logo
logo

Công ty Cổ Phần Dịch vụ Di động Thể Hệ Mới (NMS):

132 Recommendation

What job are you looking for?

Where? or Remote

company1

Python Developer (Lương Up To 28M)

Công ty Cổ Phần Dịch vụ Di động Thể Hệ Mới (NMS):

Toàn thời gian
company1

Python Developer (Từ 1 Năm Kinh Nghiệm)

Công ty Cổ Phần Dịch vụ Di động Thể Hệ Mới (NMS):

Toàn thời gian
company1

Business Analyst

Công ty Cổ Phần Dịch vụ Di động Thể Hệ Mới (NMS):

Toàn thời gian
company1

Lập Trình Viên Front End (Lương Min 15M)

Công ty Cổ Phần Dịch vụ Di động Thể Hệ Mới (NMS):

Toàn thời gian
company1

Process Quality Assurance ( Pqa )

Công ty Cổ Phần Dịch vụ Di động Thể Hệ Mới (NMS):

Bán thời gian
company1

Lập Trình Viên Frontend ( Angular )

Công ty Cổ Phần Dịch vụ Di động Thể Hệ Mới (NMS):

Toàn thời gian
company1

Middle Back-End ( Python ) (Anhttk)

Công ty Cổ Phần Dịch vụ Di động Thể Hệ Mới (NMS):

Toàn thời gian
company1

IT Business Analyst (Lttt)

Công ty Cổ Phần Dịch vụ Di động Thể Hệ Mới (NMS):

Toàn thời gian
company1

Manual Tester Từ 1,5 Năm Kinh Nghiệm (Lttt)

Công ty Cổ Phần Dịch vụ Di động Thể Hệ Mới (NMS):

Toàn thời gian
company1

Java Developer

Công ty Cổ Phần Dịch vụ Di động Thể Hệ Mới (NMS):

Toàn thời gian
company1

Chuyên Viên Phân Tích Nghiệp Vụ BA (Làm Việc Tại Vĩnh Phúc)-(Lvt01)

Công ty Cổ Phần Dịch vụ Di động Thể Hệ Mới (NMS):

Toàn thời gian
company1

Java Developer Thu Nhập Từ 15 - 25M

Công ty Cổ Phần Dịch vụ Di động Thể Hệ Mới (NMS):

Toàn thời gian
company1

Backend _ Python (Anhttk)

Công ty Cổ Phần Dịch vụ Di động Thể Hệ Mới (NMS):

Toàn thời gian
company1

Manual Tester (Chuyên Viên Kiểm Thử Phần Mềm)

Công ty Cổ Phần Dịch vụ Di động Thể Hệ Mới (NMS):

Toàn thời gian
company1

Nhân Viên Tester Từ 1 Năm Kinh Nghiệm (Lanvt01)

Công ty Cổ Phần Dịch vụ Di động Thể Hệ Mới (NMS):

Toàn thời gian
company1

Junior Angular (Từ 9 Tháng Kinh Nghiệm)

Công ty Cổ Phần Dịch vụ Di động Thể Hệ Mới (NMS):

Toàn thời gian
company1

Lập Trình Viên Java Từ 8 Tháng Kinh Nghiệm (Lanvt01)

Công ty Cổ Phần Dịch vụ Di động Thể Hệ Mới (NMS):

Toàn thời gian
company1

Junior Frontend - Angular

Công ty Cổ Phần Dịch vụ Di động Thể Hệ Mới (NMS):

Toàn thời gian
company1

Chuyên Viên Kiểm Thử Phần Mềm( Tester Manual)

Công ty Cổ Phần Dịch vụ Di động Thể Hệ Mới (NMS):

Toàn thời gian
company1

Backend Developer (Python/Golang)_(Ntnt)

Công ty Cổ Phần Dịch vụ Di động Thể Hệ Mới (NMS):

Toàn thời gian
company1

Java Developer

Công ty Cổ Phần Dịch vụ Di động Thể Hệ Mới (NMS):

Toàn thời gian
company1

IT Business Analyst (Chuyên Viên Phân Tích Nghiệp Vụ)

Công ty Cổ Phần Dịch vụ Di động Thể Hệ Mới (NMS):

Toàn thời gian
company1

Lập Trình Viên Java (Java Developer)

Công ty Cổ Phần Dịch vụ Di động Thể Hệ Mới (NMS):

Toàn thời gian
company1

Thực Tập Sinh Tuyển Dụng Định Hướng Lên Chính Thức

Công ty Cổ Phần Dịch vụ Di động Thể Hệ Mới (NMS):

Toàn thời gian
company1

Backend _ Python (Anhttk)

Công ty Cổ Phần Dịch vụ Di động Thể Hệ Mới (NMS):

Toàn thời gian
company1

Frontend Developer

Công ty Cổ Phần Dịch vụ Di động Thể Hệ Mới (NMS):

Toàn thời gian
company1

Frontend Developer (Reactjs/Angular)_Linhttt

Công ty Cổ Phần Dịch vụ Di động Thể Hệ Mới (NMS):

Toàn thời gian
company1

Frontend Developer (Reactjs/Angular)_Linhttt

Công ty Cổ Phần Dịch vụ Di động Thể Hệ Mới (NMS):

Toàn thời gian
company1

Chuyên Viên Quản Lý Phát Triển Dự Án

Công ty Cổ Phần Dịch vụ Di động Thể Hệ Mới (NMS):

Toàn thời gian
company1

Chuyên Viên Quản Lý Phát Triển Dự Án

Công ty Cổ Phần Dịch vụ Di động Thể Hệ Mới (NMS):

Toàn thời gian
company1

Lập Trình Viên Java (Java Developer)

Công ty Cổ Phần Dịch vụ Di động Thể Hệ Mới (NMS):

Toàn thời gian
company1

IT Business Analyst (Chuyên Viên Phân Tích Nghiệp Vụ)

Công ty Cổ Phần Dịch vụ Di động Thể Hệ Mới (NMS):

Toàn thời gian
company1

Chuyên Viên Kiểm Thử Phần Mềm( Tester Manual)

Công ty Cổ Phần Dịch vụ Di động Thể Hệ Mới (NMS):

Toàn thời gian
company1

Junior Frontend - Angular

Công ty Cổ Phần Dịch vụ Di động Thể Hệ Mới (NMS):

Toàn thời gian
company1

Backend Developer (Python/Golang)_(Ntnt)

Công ty Cổ Phần Dịch vụ Di động Thể Hệ Mới (NMS):

Toàn thời gian
company1

Lập Trình Viên Java Từ 8 Tháng Kinh Nghiệm (Lanvt01)

Công ty Cổ Phần Dịch vụ Di động Thể Hệ Mới (NMS):

Toàn thời gian
company1

Nhân Viên Tester Từ 1 Năm Kinh Nghiệm (Lanvt01)

Công ty Cổ Phần Dịch vụ Di động Thể Hệ Mới (NMS):

Toàn thời gian
company1

Junior Frontend _ Reactjs Từ 1 Năm Kinh Nghiệm

Công ty Cổ Phần Dịch vụ Di động Thể Hệ Mới (NMS):

Toàn thời gian
company1

Lập Trình Viên Golang ( Backend Developer )

Công ty Cổ Phần Dịch vụ Di động Thể Hệ Mới (NMS):

Toàn thời gian
company1

Mobile Developer (IOS/Android) (Upto $1000)

Công ty Cổ Phần Dịch vụ Di động Thể Hệ Mới (NMS):

Toàn thời gian