logo
logo

Công ty Cổ phần Dược phẩm Việt Đức

5 Recommendation

What job are you looking for?

Where? or Remote

company1

Trưởng Phòng Marketing (Cmo) - Ngành Dược

Công ty Cổ phần Dược phẩm Việt Đức

Toàn thời gian
company1

Quản Lý Bán Hàng (OTC)- Khu Vực Miền Bắc & Bắc Trung Bộ

Công ty Cổ phần Dược phẩm Việt Đức

Toàn thời gian
company1

Trưởng Phòng Marketing

Công ty Cổ phần Dược phẩm Việt Đức

Toàn thời gian
company1

Quản Lý Bán Hàng (OTC)- Khu Vực Miền Bắc & Bắc Trung Bộ- Thu Nhập Lên Đến 30 Triệu Đồng

Công ty Cổ phần Dược phẩm Việt Đức

Toàn thời gian
company1

Marketing Manager (Ngành Dược/ Mỹ Phẩm/ Mẹ Và Bé)

Công ty Cổ phần Dược phẩm Việt Đức

Toàn thời gian