logo
logo

Công ty Cổ phần Giao Hàng Tiết Kiệm

169 Recommendation

What job are you looking for?

Where? or Remote

company1

Android Developer (Up To 2000$)

Công ty Cổ phần Giao Hàng Tiết Kiệm

Toàn thời gian
company1

Front-End Developer ( Upto 2000$ )

Công ty Cổ phần Giao Hàng Tiết Kiệm

Toàn thời gian
company1

IOS Developer ( Upto 2000$ )

Công ty Cổ phần Giao Hàng Tiết Kiệm

Toàn thời gian
company1

PHP Developer Upto 2000$ Net

Công ty Cổ phần Giao Hàng Tiết Kiệm

Toàn thời gian
company1

Senior IT Recruiter Upto 1000$

Công ty Cổ phần Giao Hàng Tiết Kiệm

Toàn thời gian
company1

Java Developer

Công ty Cổ phần Giao Hàng Tiết Kiệm

Toàn thời gian
company1

Data Analyst Tại Hà Nội

Công ty Cổ phần Giao Hàng Tiết Kiệm

Toàn thời gian
company1

Chuyên Viên Tối Ưu Vận Hành Sản Phẩm

Công ty Cổ phần Giao Hàng Tiết Kiệm

Toàn thời gian
company1

Nhân Viên Điều Phối - Khu Vực Tân Uyên, Bình Dương

Công ty Cổ phần Giao Hàng Tiết Kiệm

Toàn thời gian
company1

Lập Trình Viên Frontend ( ReactJs /Angular)

Công ty Cổ phần Giao Hàng Tiết Kiệm

Toàn thời gian
company1

Business Analyst - Hà Nội

Công ty Cổ phần Giao Hàng Tiết Kiệm

Toàn thời gian
company1

Thực Tập Sinh Nhân Sự Fulltime - Mảng Tuyển Dụng

Công ty Cổ phần Giao Hàng Tiết Kiệm

Toàn thời gian
company1

Tester Upto 1200$ Net

Công ty Cổ phần Giao Hàng Tiết Kiệm

Toàn thời gian
company1

PHP /NodeJS Developer

Công ty Cổ phần Giao Hàng Tiết Kiệm

Toàn thời gian
company1

Web Developer

Công ty Cổ phần Giao Hàng Tiết Kiệm

Toàn thời gian
company1

PHP Developer

Công ty Cổ phần Giao Hàng Tiết Kiệm

Toàn thời gian
company1

R&D Engineer

Công ty Cổ phần Giao Hàng Tiết Kiệm

Toàn thời gian
company1

Chuyên Viên Vận Hành Soc

Công ty Cổ phần Giao Hàng Tiết Kiệm

Toàn thời gian
company1

Python Developer Upto 2000$ Net

Công ty Cổ phần Giao Hàng Tiết Kiệm

Toàn thời gian
company1

Lập Trình Viên Backend Hệ Thống Kho Thông Minh

Công ty Cổ phần Giao Hàng Tiết Kiệm

Toàn thời gian
company1

Chuyên Viên Đào Tạo (Mảng Công Nghệ Thông Tin) - Hà Nội

Công ty Cổ phần Giao Hàng Tiết Kiệm

Toàn thời gian
company1

Chuyên Viên Nhân Sự - Vĩnh Phúc

Công ty Cổ phần Giao Hàng Tiết Kiệm

Toàn thời gian
company1

Nhân Viên Bưu Cục Tại Sa Đéc, Cao Lãnh, Lấp Vò, Cai Bường, Tân Hồng (Đồng Tháp)

Công ty Cổ phần Giao Hàng Tiết Kiệm

Toàn thời gian
company1

Nhân Viên Điều Phối - Bình Phước

Công ty Cổ phần Giao Hàng Tiết Kiệm

Toàn thời gian
company1

Nhân Viên Điều Phối

Công ty Cổ phần Giao Hàng Tiết Kiệm

Toàn thời gian
company1

Nhân Viên Bưu Cục - Các Tỉnh Thành

Công ty Cổ phần Giao Hàng Tiết Kiệm

Toàn thời gian
company1

Chuyên Viên Giám Sát Kho Vận

Công ty Cổ phần Giao Hàng Tiết Kiệm

Toàn thời gian
company1

Nhân Viên Bưu Cục Khu Vực Thanh Sơn, Việt Trì, Đoan Hùng - Phú Thọ

Công ty Cổ phần Giao Hàng Tiết Kiệm

Toàn thời gian
company1

Thực Tập Sinh Truyền Thông Tuyển Dụng

Công ty Cổ phần Giao Hàng Tiết Kiệm

Toàn thời gian
company1

Nhân Viên Bưu Cục Tại Bến Cầu, Tân Biên, Trảng Bàng, Gò Dầu.

Công ty Cổ phần Giao Hàng Tiết Kiệm

Toàn thời gian
company1

Giám Sát Vận Hành - Hải Dương

Công ty Cổ phần Giao Hàng Tiết Kiệm

Toàn thời gian
company1

Nhân Viên Bưu Cục - Bình Giang, Kẻ Sặt, Nhị Châu, Ninh Giang, Tứ Kỳ - Hải Dương

Công ty Cổ phần Giao Hàng Tiết Kiệm

Toàn thời gian
company1

Nhân Viên Bưu Cục - Long An

Công ty Cổ phần Giao Hàng Tiết Kiệm

Toàn thời gian
company1

Chuyên Viên Nhân Sự - Phú Thọ

Công ty Cổ phần Giao Hàng Tiết Kiệm

Toàn thời gian
company1

Chuyên Viên Giám Sát Bưu Cục Cái Tắc, Một Ngàn - Hậu Giang

Công ty Cổ phần Giao Hàng Tiết Kiệm

Toàn thời gian
company1

Nhân Viên Điều Phối - Lâm Đồng

Công ty Cổ phần Giao Hàng Tiết Kiệm

Toàn thời gian
company1

Frontend Developer

Công ty Cổ phần Giao Hàng Tiết Kiệm

Toàn thời gian
company1

Golang Developer

Công ty Cổ phần Giao Hàng Tiết Kiệm

Toàn thời gian
company1

R&D Engineer (Upto 2000 Usd Net)

Công ty Cổ phần Giao Hàng Tiết Kiệm

Toàn thời gian
company1

Data/AI/NLP/Machine Learning ( Java /Python/Scala/C++)

Công ty Cổ phần Giao Hàng Tiết Kiệm

Toàn thời gian