logo
logo

CÔNG TY CỔ PHẦN HAWEE

6 Recommendation

What job are you looking for?

Where? or Remote

company1

Kỹ Sư Thiết Kế Cơ Khí Hệ Thống Automation

CÔNG TY CỔ PHẦN HAWEE

Toàn thời gian
company1

Kỹ Sư Tự Động Hóa Robotics

CÔNG TY CỔ PHẦN HAWEE

Toàn thời gian
company1

Chuyên Viên Truyền Thông Nội Bộ

CÔNG TY CỔ PHẦN HAWEE

Toàn thời gian
company1

Trưởng Phòng Kỹ Thuật Cad/Cam

CÔNG TY CỔ PHẦN HAWEE

Toàn thời gian
company1

Nhân Viên Hành Chính Lễ Tân

CÔNG TY CỔ PHẦN HAWEE

Toàn thời gian
company1

Nhân Viên Vận Hành Máy Xung, Cắt Dây (Khu Vực Hưng Yên)

CÔNG TY CỔ PHẦN HAWEE

Toàn thời gian