logo
logo

Công ty cổ phần ITS GLOBAL

57 Recommendation

What job are you looking for?

Where? or Remote

company1

Thực Tập Sinh Nodejs

Công ty cổ phần ITS GLOBAL

Thực tập
company1

Lập Trình Viên React Native

Công ty cổ phần ITS GLOBAL

Toàn thời gian
company1

Lập Trình Viên .Net

Công ty cổ phần ITS GLOBAL

Toàn thời gian
company1

Chuyên Viên Lập Trình Viên Java

Công ty cổ phần ITS GLOBAL

Toàn thời gian
company1

Lập Trình Viên Java (Từ 6 Tháng Kinh Nghiệm)

Công ty cổ phần ITS GLOBAL

Toàn thời gian
company1

Lập Trình Viên PHP 13-25 Triệu

Công ty cổ phần ITS GLOBAL

Toàn thời gian
company1

Lập Trình Viên Reactjs

Công ty cổ phần ITS GLOBAL

Toàn thời gian
company1

Lập Trình Viên Android 15-30 Triệu

Công ty cổ phần ITS GLOBAL

Toàn thời gian
company1

Chuyên Viên Tuyển Dụng IT 8-15 Triệu

Công ty cổ phần ITS GLOBAL

Toàn thời gian
company1

Thực Tập Sinh Tài Năng Ruby On Rails/ Java / .Net/ Android/ Flutter

Công ty cổ phần ITS GLOBAL

Toàn thời gian
company1

Chuyên Viên Marketing 10-18 Triệu + Bonus (Pv Online)

Công ty cổ phần ITS GLOBAL

Toàn thời gian
company1

Backend Developer ( .Net) ~ $1300

Công ty cổ phần ITS GLOBAL

Toàn thời gian
company1

Lập Trình Viên Java (Lương 13 - 30 Triệu) - Phỏng Vấn Online

Công ty cổ phần ITS GLOBAL

Toàn thời gian
company1

Lập Trình Viên Ruby On Rails

Công ty cổ phần ITS GLOBAL

Toàn thời gian
company1

Lập Trình Viên PHP

Công ty cổ phần ITS GLOBAL

Toàn thời gian
company1

Thực Tập Sinh Comtor N2+

Công ty cổ phần ITS GLOBAL

Toàn thời gian
company1

Lập Trình Viên Java Fresher

Công ty cổ phần ITS GLOBAL

Toàn thời gian
company1

Junior PHP Developer

Công ty cổ phần ITS GLOBAL

Toàn thời gian
company1

Kỹ Sư Cầu Nối - Brse - Lương 30-40 Triệu

Công ty cổ phần ITS GLOBAL

Toàn thời gian
company1

Thực Tập Sinh Android (Lên Chính Thức Sau Thực Tập)

Công ty cổ phần ITS GLOBAL

Toàn thời gian
company1

Lập Trình Viên PHP Fresher

Công ty cổ phần ITS GLOBAL

Toàn thời gian
company1

Tester - Chuyên Viên Kiểm Thử Phần Mềm (10-20 Triệu)

Công ty cổ phần ITS GLOBAL

Toàn thời gian
company1

Lập Trình Viên Frontend/ Angular 12-22 Triệu

Công ty cổ phần ITS GLOBAL

Toàn thời gian
company1

Thực Tập Sinh Ruby On Rails (2-4 Triệu/Tháng) (Phỏng Vấn Online)

Công ty cổ phần ITS GLOBAL

Toàn thời gian
company1

Thực Tập Sinh Comtor Hỗ Trợ 2-4 Triệu

Công ty cổ phần ITS GLOBAL

Toàn thời gian
company1

Graphic Designer (Designer Mobile App)

Công ty cổ phần ITS GLOBAL

Toàn thời gian
company1

Lập Trình Viên Java

Công ty cổ phần ITS GLOBAL

Toàn thời gian
company1

Lập Trình Viên Ruby On Rails Fresher

Công ty cổ phần ITS GLOBAL

Toàn thời gian
company1

Lập Trình Viên Android ( Từ 6 Tháng Kinh Nghiệm)

Công ty cổ phần ITS GLOBAL

Toàn thời gian
company1

UI/UX Designer 10-20Tr (Pv Online)

Công ty cổ phần ITS GLOBAL

Toàn thời gian
company1

Chuyên Viên Marketing 10-18Tr + Bonus (Pv Online)

Công ty cổ phần ITS GLOBAL

Toàn thời gian
company1

Backend Developer - Ruby On Rails

Công ty cổ phần ITS GLOBAL

Toàn thời gian
company1

Backend Developer (Java/ .Net/ Ruby) ~ $1300

Công ty cổ phần ITS GLOBAL

Toàn thời gian
company1

Frontend Developer (Reactjs/ Vuejs/ Angular) Upto 1000$

Công ty cổ phần ITS GLOBAL

Toàn thời gian
company1

Chuyên Viên Kiểm Thử Phần Mềm - Tester

Công ty cổ phần ITS GLOBAL

Toàn thời gian
company1

Lập Trình Viên Ruby On Rails 13 -27 Triệu (Pv Online, Từ 6 Tháng Kinh Nghiệm, Teamsize 20+)

Công ty cổ phần ITS GLOBAL

Toàn thời gian
company1

Thực Tập Sinh Ruby On Rails (Được Đào Tạo Lên Chính Thức)

Công ty cổ phần ITS GLOBAL

Toàn thời gian
company1

Lập Trình Viên Android (Phỏng Vấn Online) - Lương 13Tr-30Tr

Công ty cổ phần ITS GLOBAL

Toàn thời gian
company1

Lập Trình Viên IOS (Dịch Wfh Hưởng 100% Lương)

Công ty cổ phần ITS GLOBAL

Toàn thời gian
company1

Thực Tập Sinh Lập Trình (Android, Java , Flutter, Ruby)

Công ty cổ phần ITS GLOBAL

Toàn thời gian