logo
logo

Công ty cổ phần MISA - Trung tâm Phát triển phần mềm

54 Recommendation

What job are you looking for?

Where? or Remote

company1

IT Recruiter

Công ty cổ phần MISA - Trung tâm Phát triển phần mềm

Toàn thời gian
company1

Technical Writer Manager

Công ty cổ phần MISA - Trung tâm Phát triển phần mềm

Toàn thời gian
company1

Lập Trình Viên .Net /C#

Công ty cổ phần MISA - Trung tâm Phát triển phần mềm

Toàn thời gian
company1

Product Designer ( UI/UX )

Công ty cổ phần MISA - Trung tâm Phát triển phần mềm

Toàn thời gian
company1

Video Editor

Công ty cổ phần MISA - Trung tâm Phát triển phần mềm

Toàn thời gian
company1

Business Analyst (Chuyên Viên Phân Tích Nghiệp Vụ)

Công ty cổ phần MISA - Trung tâm Phát triển phần mềm

Toàn thời gian
company1

Front-End Developer

Công ty cổ phần MISA - Trung tâm Phát triển phần mềm

Toàn thời gian
company1

Lập Trình Viên .Net

Công ty cổ phần MISA - Trung tâm Phát triển phần mềm

Toàn thời gian
company1

Frontend Developer

Công ty cổ phần MISA - Trung tâm Phát triển phần mềm

Toàn thời gian
company1

Fresher Web

Công ty cổ phần MISA - Trung tâm Phát triển phần mềm

Thực tập
company1

Misa Fresher Web 2021 - Elite Warriors

Công ty cổ phần MISA - Trung tâm Phát triển phần mềm

Thực tập
company1

Lập Trình Viên PHP (Wordpress)

Công ty cổ phần MISA - Trung tâm Phát triển phần mềm

Toàn thời gian
company1

Lập Trình Viên Backend ( Lập Trình Viên .Net )

Công ty cổ phần MISA - Trung tâm Phát triển phần mềm

Toàn thời gian
company1

Lập Trình Viên Web (Front-End)

Công ty cổ phần MISA - Trung tâm Phát triển phần mềm

Toàn thời gian
company1

Nhân Viên Tester /QC

Công ty cổ phần MISA - Trung tâm Phát triển phần mềm

Toàn thời gian
company1

Kế Toán Phân Tích Nghiệp Vụ (Ba Kế Toán)

Công ty cổ phần MISA - Trung tâm Phát triển phần mềm

Toàn thời gian
company1

Chuyên Viên Phân Tích Nghiệp Vụ ( Business Analyst ) - Dự Án Tín Dụng Doanh Nghiệp

Công ty cổ phần MISA - Trung tâm Phát triển phần mềm

Toàn thời gian
company1

Product Designer ( UI/UX , Software Designer, Thiết Kế Giao Diện Phần Mềm)

Công ty cổ phần MISA - Trung tâm Phát triển phần mềm

Toàn thời gian
company1

Nhân Vên Tester (QC)

Công ty cổ phần MISA - Trung tâm Phát triển phần mềm

Toàn thời gian
company1

Chuyên Viên Tín Dụng Ngân Hàng Làm Chuyên Viên Phân Tích Nghiệp Vụ ( Business Analyst )

Công ty cổ phần MISA - Trung tâm Phát triển phần mềm

Toàn thời gian
company1

Thực Tập Sinh Tuyển Dụng IT

Công ty cổ phần MISA - Trung tâm Phát triển phần mềm

Toàn thời gian
company1

Bussiness Analyst (Chuyên Viên Phân Tích Nghiệp Vụ )

Công ty cổ phần MISA - Trung tâm Phát triển phần mềm

Toàn thời gian
company1

Chuyên Viên Tín Dụng Ngân Hàng Làm Chuyên Viên Phân Tích Nghiệp Vụ (BA - Business Analyst )

Công ty cổ phần MISA - Trung tâm Phát triển phần mềm

Toàn thời gian
company1

Web Developer (Front End)

Công ty cổ phần MISA - Trung tâm Phát triển phần mềm

Toàn thời gian
company1

Thực Tập Sinh Nghiên Cứu Công Nghệ

Công ty cổ phần MISA - Trung tâm Phát triển phần mềm

Thực tập
company1

Motion Graphic ( Video Editor )

Công ty cổ phần MISA - Trung tâm Phát triển phần mềm

Toàn thời gian
company1

Chuyên Viên Phân Tích Nghiệp Vụ (BA)

Công ty cổ phần MISA - Trung tâm Phát triển phần mềm

Toàn thời gian
company1

Senior Web Developer (Fullstack Developer)

Công ty cổ phần MISA - Trung tâm Phát triển phần mềm

Toàn thời gian
company1

Business Analyst

Công ty cổ phần MISA - Trung tâm Phát triển phần mềm

Toàn thời gian
company1

Nhân Viên QC/ Tester Lương 12-20M

Công ty cổ phần MISA - Trung tâm Phát triển phần mềm

Toàn thời gian
company1

Chuyên Viên Phân Tích Nghiệp Vụ Tín Dụng Ngân Hàng ( Business Analyst - BA)

Công ty cổ phần MISA - Trung tâm Phát triển phần mềm

Toàn thời gian
company1

Kế Toán Kiểm Thử Phần Mềm (QC/Tester Kế Toán)

Công ty cổ phần MISA - Trung tâm Phát triển phần mềm

Toàn thời gian
company1

Kế Toán Kiểm Thử Phần Mềm (QC Kế Toán)

Công ty cổ phần MISA - Trung tâm Phát triển phần mềm

Toàn thời gian
company1

Thực Tập Sinh Truyền Thông

Công ty cổ phần MISA - Trung tâm Phát triển phần mềm

Thực tập
company1

Motion Graphic

Công ty cổ phần MISA - Trung tâm Phát triển phần mềm

Toàn thời gian
company1

Lập Trình Viên Web

Công ty cổ phần MISA - Trung tâm Phát triển phần mềm

Toàn thời gian
company1

Technical Writer

Công ty cổ phần MISA - Trung tâm Phát triển phần mềm

Toàn thời gian
company1

.Net Developer (Back End)

Công ty cổ phần MISA - Trung tâm Phát triển phần mềm

Toàn thời gian
company1

Product Designer ( UI/UX Designer )

Công ty cổ phần MISA - Trung tâm Phát triển phần mềm

Toàn thời gian
company1

Tester

Công ty cổ phần MISA - Trung tâm Phát triển phần mềm

Toàn thời gian