logo
logo

Công ty Cổ phần tập đoàn Meey Land

78 Recommendation

What job are you looking for?

Where? or Remote

company1

Software Engineer ( JavaScript , Vuejs) - Upto 1200$

Công ty Cổ phần tập đoàn Meey Land

Toàn thời gian
company1

Backend Developer (Nodejs/Golang) - Upto 2500$

Công ty Cổ phần tập đoàn Meey Land

Toàn thời gian
company1

UX Designer

Công ty Cổ phần tập đoàn Meey Land

Toàn thời gian
company1

Giám Đốc Tài Chính (5000-8000$)

Công ty Cổ phần tập đoàn Meey Land

Toàn thời gian
company1

Kỹ Sư Bảo Mật Hệ Thống (IT Security)

Công ty Cổ phần tập đoàn Meey Land

Toàn thời gian
company1

Chuyên Viên Đối Ngoại Quốc Tế (18-30 Triệu)

Công ty Cổ phần tập đoàn Meey Land

Toàn thời gian
company1

Chuyên Viên Đối Ngoại Trong Nước (15-25 Triệu)

Công ty Cổ phần tập đoàn Meey Land

Toàn thời gian
company1

Back End Developer

Công ty Cổ phần tập đoàn Meey Land

Toàn thời gian
company1

Chuyên Viên QC/ Tester

Công ty Cổ phần tập đoàn Meey Land

Toàn thời gian
company1

.Net Developer - Upto 2000$

Công ty Cổ phần tập đoàn Meey Land

Toàn thời gian
company1

Project Manager (Công Nghệ Thông Tin)

Công ty Cổ phần tập đoàn Meey Land

Toàn thời gian
company1

Backend Developer (Nodejs) - Upto 2500$

Công ty Cổ phần tập đoàn Meey Land

Toàn thời gian
company1

Lập Trình Nodejs (Up To 2500$)

Công ty Cổ phần tập đoàn Meey Land

Toàn thời gian
company1

Lập Trình Devops

Công ty Cổ phần tập đoàn Meey Land

Toàn thời gian
company1

Thực Tập Sinh Tuyển Dụng

Công ty Cổ phần tập đoàn Meey Land

Thực tập
company1

Chuyên Viên An Ninh Bảo Mật

Công ty Cổ phần tập đoàn Meey Land

Toàn thời gian
company1

Chuyên Viên Đối Ngoại Quốc Tế

Công ty Cổ phần tập đoàn Meey Land

Toàn thời gian
company1

Chuyên Viên Đối Ngoại Trong Nước

Công ty Cổ phần tập đoàn Meey Land

Toàn thời gian
company1

Trưởng Ban Kiểm Soát Nội Bộ

Công ty Cổ phần tập đoàn Meey Land

Toàn thời gian
company1

Nhân Viên Thiết Kế Đồ Họa - Designer

Công ty Cổ phần tập đoàn Meey Land

Toàn thời gian
company1

Backend Golang Engineering (Upto 2000$)

Công ty Cổ phần tập đoàn Meey Land

Toàn thời gian
company1

Chuyên Viên Phát Triển Tổ Chức ( Nhân Sự )

Công ty Cổ phần tập đoàn Meey Land

Toàn thời gian
company1

Vuejs Developer - Upto 1200$

Công ty Cổ phần tập đoàn Meey Land

Toàn thời gian
company1

Quản Lý Dự Án (Công Nghệ)

Công ty Cổ phần tập đoàn Meey Land

Toàn thời gian
company1

Trưởng Phòng SEO

Công ty Cổ phần tập đoàn Meey Land

Toàn thời gian
company1

Lập Trình Front End (Vuejs)

Công ty Cổ phần tập đoàn Meey Land

Toàn thời gian
company1

Business Analyst IT - Upto 2500$

Công ty Cổ phần tập đoàn Meey Land

Toàn thời gian
company1

UI/UX Designer (Web & Mobile Apps)

Công ty Cổ phần tập đoàn Meey Land

Toàn thời gian
company1

Project Manager

Công ty Cổ phần tập đoàn Meey Land

Toàn thời gian
company1

Nhân Viên Kinh Doanh Sản Phẩm Công Nghệ Phần Mềm

Công ty Cổ phần tập đoàn Meey Land

Toàn thời gian
company1

Middle Nodejs Developer

Công ty Cổ phần tập đoàn Meey Land

Toàn thời gian
company1

Senior Nodejs Developer- Upto 2500$

Công ty Cổ phần tập đoàn Meey Land

Toàn thời gian
company1

Frontend Developer (JavaScript, Angular)

Công ty Cổ phần tập đoàn Meey Land

Toàn thời gian
company1

Nhân Viên Tư Vấn Sản Phẩm Truyền Thông (Nghỉ Thứ 7 Chủ Nhật)

Công ty Cổ phần tập đoàn Meey Land

Toàn thời gian
company1

Chuyên Viên Performance Marketing

Công ty Cổ phần tập đoàn Meey Land

Toàn thời gian
company1

Chuyên Viên Tuyển Dụng

Công ty Cổ phần tập đoàn Meey Land

Toàn thời gian
company1

Nhân Viên Phân Tích Nghiệp Vụ ( Business Analyst )

Công ty Cổ phần tập đoàn Meey Land

Toàn thời gian
company1

Thiết Kế UX ( UX Designer )

Công ty Cổ phần tập đoàn Meey Land

Toàn thời gian
company1

Chuyên Viên Trade Marketing

Công ty Cổ phần tập đoàn Meey Land

Toàn thời gian
company1

Chuyên Viên Bảo Mật Hệ Thống (IT Security)

Công ty Cổ phần tập đoàn Meey Land

Toàn thời gian