logo
logo

Công ty Cổ phần Tổng hợp Việt Nhật (Vinicorp)

13 Recommendation

What job are you looking for?

Where? or Remote

company1

Lập Trình Viên Trí Tuệ Nhân Tạo (AI)

Công ty Cổ phần Tổng hợp Việt Nhật (Vinicorp)

Toàn thời gian
company1

Lập Trình Viên PHP

Công ty Cổ phần Tổng hợp Việt Nhật (Vinicorp)

Toàn thời gian
company1

Kiểm Thử Viên ( Tester )

Công ty Cổ phần Tổng hợp Việt Nhật (Vinicorp)

Toàn thời gian
company1

Developer (Báo Cáo BI, Báo Cáo Tableau, Tool Tự Động Rpa)

Công ty Cổ phần Tổng hợp Việt Nhật (Vinicorp)

Toàn thời gian
company1

Lập Trình Viên Tableau

Công ty Cổ phần Tổng hợp Việt Nhật (Vinicorp)

Toàn thời gian
company1

Lập Trình Viên IOS

Công ty Cổ phần Tổng hợp Việt Nhật (Vinicorp)

Toàn thời gian
company1

Fresher Android/ IOS

Công ty Cổ phần Tổng hợp Việt Nhật (Vinicorp)

Toàn thời gian
company1

Developer ( Python /PHP/C# .Net)

Công ty Cổ phần Tổng hợp Việt Nhật (Vinicorp)

Toàn thời gian
company1

Developer ( IOS /Android/Reactnative)

Công ty Cổ phần Tổng hợp Việt Nhật (Vinicorp)

Toàn thời gian
company1

Lập Trình Viên Java

Công ty Cổ phần Tổng hợp Việt Nhật (Vinicorp)

Toàn thời gian
company1

Lập Trình Viên .Net (C#)

Công ty Cổ phần Tổng hợp Việt Nhật (Vinicorp)

Toàn thời gian
company1

Developer (Python/PHP/C# .Net)

Công ty Cổ phần Tổng hợp Việt Nhật (Vinicorp)

Toàn thời gian
company1

Developer (IOS/Android/ReactNative)

Công ty Cổ phần Tổng hợp Việt Nhật (Vinicorp)

Toàn thời gian