logo
logo

Công ty Cổ phần Truyền thông IRIS

11 Recommendation

What job are you looking for?

Where? or Remote

company1

Lập Trình Viên Unity

Công ty Cổ phần Truyền thông IRIS

Toàn thời gian
company1

Devops Engineer

Công ty Cổ phần Truyền thông IRIS

Toàn thời gian
company1

Giám Đốc Kinh Doanh Dự Án Giáo Dục

Công ty Cổ phần Truyền thông IRIS

Toàn thời gian
company1

Chuyên Viên Devops Engineer

Công ty Cổ phần Truyền thông IRIS

Toàn thời gian
company1

Chuyên Viên Triển Khai Vân Hành Hệ Thống

Công ty Cổ phần Truyền thông IRIS

Toàn thời gian
company1

Chuyên Viên Web & Back - End Developer

Công ty Cổ phần Truyền thông IRIS

Toàn thời gian
company1

Chuyên Viên Database Administrator (Sql Server)

Công ty Cổ phần Truyền thông IRIS

Toàn thời gian
company1

Chuyên Viên System Administrator

Công ty Cổ phần Truyền thông IRIS

Toàn thời gian
company1

Chuyên Viên Phân Tích Nghiệp Vụ (Ba) - Mức Lương Lên Đến 20 Triệu Đồng

Công ty Cổ phần Truyền thông IRIS

Toàn thời gian
company1

Network Admin (Quản Trị Mạng) - Mức Lương Lên Đến 25 Triệu Đồng

Công ty Cổ phần Truyền thông IRIS

Toàn thời gian
company1

Chuyên Viên Phân Tích Dữ Liệu - Data Analyst

Công ty Cổ phần Truyền thông IRIS

Toàn thời gian