logo
logo

Công ty CP Tập đoàn Vsetgroup

19 Recommendation

What job are you looking for?

Where? or Remote

company1

Nhân Viên Video Marketing

Công ty CP Tập đoàn Vsetgroup

Toàn thời gian
company1

Giám Đốc Marketing

Công ty CP Tập đoàn Vsetgroup

Toàn thời gian
company1

Digital Marketing Executive

Công ty CP Tập đoàn Vsetgroup

Toàn thời gian
company1

Trưởng Phòng Marketing

Công ty CP Tập đoàn Vsetgroup

Toàn thời gian
company1

Nhân Viên Kinh Doanh Online

Công ty CP Tập đoàn Vsetgroup

Toàn thời gian
company1

Nhân Viên Thiết Kế Đồ Hoạ (Graphic Designer)

Công ty CP Tập đoàn Vsetgroup

Toàn thời gian
company1

Nhân Viên IT Helpdesk

Công ty CP Tập đoàn Vsetgroup

Toàn thời gian
company1

Nhân Viên Digital Marketing

Công ty CP Tập đoàn Vsetgroup

Toàn thời gian
company1

Nhân Viên Content Marketing

Công ty CP Tập đoàn Vsetgroup

Toàn thời gian
company1

Trưởng Phòng Đào Tạo

Công ty CP Tập đoàn Vsetgroup

Toàn thời gian
company1

Nhân Viên Designer

Công ty CP Tập đoàn Vsetgroup

Toàn thời gian
company1

E - Commerce Executive

Công ty CP Tập đoàn Vsetgroup

Toàn thời gian
company1

Trưởng Phòng Công Nghệ Thông Tin

Công ty CP Tập đoàn Vsetgroup

Toàn thời gian
company1

Graphic Designer

Công ty CP Tập đoàn Vsetgroup

Toàn thời gian
company1

Nhân Viên Kỹ Thuật Trồng Cây

Công ty CP Tập đoàn Vsetgroup

Toàn thời gian
company1

Trợ Lý Giám Đốc Marketing

Công ty CP Tập đoàn Vsetgroup

Toàn thời gian
company1

Thiết Kế Website

Công ty CP Tập đoàn Vsetgroup

Toàn thời gian
company1

Nhân Viên Truyền Thông - Sự Kiện

Công ty CP Tập đoàn Vsetgroup

Toàn thời gian
company1

Chuyên Viên Content Marketing

Công ty CP Tập đoàn Vsetgroup

Toàn thời gian