logo
logo

Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc

20 Recommendation

What job are you looking for?

Where? or Remote

company1

Trưởng Phòng Nhân Sự

Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc

Toàn thời gian
company1

Đội Trưởng Kỹ Thuật Viễn Thông So

Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc

Toàn thời gian
company1

Kỹ Thuật Viên Hỗ Trợ Từ Xa

Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc

Toàn thời gian
company1

Quản Lý Nghiệp Vụ Thuê Bao

Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc

Toàn thời gian
company1

Chuyên Viên Phân Tích Báo Cáo Số Liệu

Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc

Toàn thời gian
company1

Quản Lý Điều Hành Kỹ Thuật

Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc

Toàn thời gian
company1

Chuyên Viên Phân Tích Báo Cáo Số Liệu

Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc

Toàn thời gian
company1

Quản Lý Nghiệp Vụ Kỹ Thuật Internet - Lương 9-15 Triệu

Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc

Toàn thời gian
company1

Nhân Viên Thanh Tra Kiểm Soát

Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc

Toàn thời gian
company1

Quản Lý User Tại Bắc Ninh

Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc

Toàn thời gian
company1

Kỹ Thuật Viên Support Online

Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc

Toàn thời gian
company1

Kỹ Thuật Viên Internet Hỗ Trợ Từ Xa (So)

Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc

Toàn thời gian
company1

Kỹ Thuật Viên Internet - Làm Việc Tại Văn Phòng

Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc

Toàn thời gian
company1

Nhân Viên Kỹ Thuật Internet

Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc

Toàn thời gian
company1

Nhân Viên Truyền Thông Sự Kiện

Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc

Toàn thời gian
company1

Nhân Viên Truyền Thông Nội Bộ

Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc

Toàn thời gian
company1

Nhân Viên Kỹ Thuật Triển Khai & Bảo Trì Mạng Hà Nội.

Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc

Toàn thời gian
company1

Nhân Viên Truyền Thông

Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc

Toàn thời gian
company1

Nhân Viên Nhân Sự (CB Tiền Lương & Thuế)

Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc

Toàn thời gian
company1

Nhân Viên Sửa Chữa Thiết Bị

Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc

Toàn thời gian