logo
logo

Công ty TNHH Khang Thành

14 Recommendation

What job are you looking for?

Where? or Remote

company1

Nhân Viên Kế Toán

Công ty TNHH Khang Thành

Toàn thời gian
company1

Giám Sát Kho Kiêm Hậu Cần

Công ty TNHH Khang Thành

Toàn thời gian
company1

Nhân Viên Bảo Trì

Công ty TNHH Khang Thành

Toàn thời gian
company1

Nhân Viên Quản Lý Đơn Hàng

Công ty TNHH Khang Thành

Toàn thời gian
company1

Nhân Viên Giám Sát Chất Lượng

Công ty TNHH Khang Thành

Toàn thời gian
company1

Kế Toán Thống Kê Sản Xuất

Công ty TNHH Khang Thành

Toàn thời gian
company1

Nhân Viên Kinh Doanh

Công ty TNHH Khang Thành

Toàn thời gian
company1

Nhân Viên Vận Hành Máy Sản Xuất

Công ty TNHH Khang Thành

Toàn thời gian
company1

Trưởng Phòng Hành Chánh Nhân Sự

Công ty TNHH Khang Thành

Toàn thời gian
company1

Nhân Viên Hành Chánh Nhân Sự

Công ty TNHH Khang Thành

Toàn thời gian
company1

Kế Toán Tổng Hợp

Công ty TNHH Khang Thành

Toàn thời gian
company1

Nhân Viên Thiết Kế Chế Bản

Công ty TNHH Khang Thành

Toàn thời gian
company1

Kế Toán Trưởng

Công ty TNHH Khang Thành

Toàn thời gian
company1

Nhân Viên Kế Toán Kho

Công ty TNHH Khang Thành

Toàn thời gian