logo
logo

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU KHÁNH NGỌC GROUP

1 Recommendation

What job are you looking for?

Where? or Remote

company1

Trưởng Phòng Marketing (Ngành Hàng Mỹ Phẩm)

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU KHÁNH NGỌC GROUP

Toàn thời gian