logo
logo

Nextop Co., Ltd

18 Recommendation

What job are you looking for?

Where? or Remote

company1

Lập Trình Viên Java

Nextop Co., Ltd

Toàn thời gian
company1

Process Quality Assurance ( Pqa )

Nextop Co., Ltd

Toàn thời gian
company1

Nhân Viên Tester (Thu Nhập Tới 12M)

Nextop Co., Ltd

Toàn thời gian
company1

Java Web Developer ($800 ~ $1,800)

Nextop Co., Ltd

Toàn thời gian
company1

Chuyên Viên Kiểm Thử Phần Mềm (Manual Tester )

Nextop Co., Ltd

Toàn thời gian
company1

Chuyên Viên Phân Tích Nghiệp Vụ ( IT Business Analyst )

Nextop Co., Ltd

Toàn thời gian
company1

IT Recruiter Cum HR&Ga Staff

Nextop Co., Ltd

Toàn thời gian
company1

IT Business Analyst - Chuyên Viên Phân Tích Nghiệp Vụ

Nextop Co., Ltd

Toàn thời gian
company1

Java Web Developer (JavaScript, Spring, Java) ($800 ~ $1,800)

Nextop Co., Ltd

Toàn thời gian
company1

Tester

Nextop Co., Ltd

Toàn thời gian
company1

IT Business Analyst

Nextop Co., Ltd

Toàn thời gian
company1

IT Comtor

Nextop Co., Ltd

Toàn thời gian
company1

Java Web Developer

Nextop Co., Ltd

Toàn thời gian
company1

Senior Process Quality Assurance - Pqa (IT Software)

Nextop Co., Ltd

Toàn thời gian
company1

Tester (Nhân Viên Kiểm Thử)

Nextop Co., Ltd

Toàn thời gian
company1

Operation Monitor (Nhân Viên Trực Vận Hành Hệ Thống)

Nextop Co., Ltd

Toàn thời gian
company1

Pqa Team Leader (IT Software Project)

Nextop Co., Ltd

Toàn thời gian
company1

Java Developer

Nextop Co., Ltd

Toàn thời gian