logo
logo

PowerGate Software

62 Recommendation

What job are you looking for?

Where? or Remote

company1

Nodejs Developer

PowerGate Software

Toàn thời gian
company1

Front End Developer ( Reactjs /Angular)

PowerGate Software

Toàn thời gian
company1

React Native /JS Developer

PowerGate Software

Toàn thời gian
company1

Ui/Ux Designer - Up To $1200

PowerGate Software

Toàn thời gian
company1

Fresher Software Pm/BA/QA/ Tester (Up To 1000$)

PowerGate Software

Toàn thời gian
company1

Reactjs Developer

PowerGate Software

Toàn thời gian
company1

UI/UX Designer (500$ - 700$)

PowerGate Software

Remote - Làm việc từ xa
company1

Software Tester /QA - Up To $1000

PowerGate Software

Toàn thời gian
company1

Junior React Native /JS

PowerGate Software

Bán thời gian
company1

React JS - Node JS Developer

PowerGate Software

Toàn thời gian
company1

Coo / Development Manager For Us Uk Software Projects

PowerGate Software

Toàn thời gian
company1

Thực Tập Sinh Tổng Hợp Và Phân Tích Dữ Liệu Cho Dự Án Công Nghệ ( Có Thành Tích Toán )

PowerGate Software

Thực tập
company1

Chuyên Viên Tuyển Dụng IT/ IT Recruiter

PowerGate Software

Toàn thời gian
company1

Mobile Developer (Android/IOS)

PowerGate Software

Toàn thời gian
company1

Thực Tập Sinh React Native / React JS

PowerGate Software

Thực tập
company1

Middle Project Manager

PowerGate Software

Toàn thời gian
company1

Sale Executive (Software Service)

PowerGate Software

Toàn thời gian
company1

Coo/Development Manager For Us Uk Software Projects

PowerGate Software

Toàn thời gian
company1

Lập Trình Viên React Native

PowerGate Software

Toàn thời gian
company1

Junior Sale - Marketing Ngành Software (Tiếng Anh Thành Thạo, Được Đào Tạo 100%)

PowerGate Software

Toàn thời gian
company1

PHP Developer (Ít Nhất 2 Năm Kinh Nghiệm) - Upto 1500$

PowerGate Software

Toàn thời gian
company1

Junior Sale - Marketing Ngành Software Service (Tiếng Anh Thành Thạo, Được Đào Tạo 100%)

PowerGate Software

Toàn thời gian
company1

Thực Tập Sinh IT (Đào Tạo 100%, Có Kiến Thức Lập Trình Reactjs/Angular)

PowerGate Software

Toàn thời gian
company1

Angular Developer - Up to 1500$

PowerGate Software

Toàn thời gian
company1

Junior PHP Developer (Up To 1000$)

PowerGate Software

Toàn thời gian
company1

Thực Tập Sinh IT ( Có Kiến Thức Lập Trình Angular, Được Đào Tạo 100%)

PowerGate Software

Thực tập
company1

Thực Tập Sinh Hành Chính Nhân Sự Fulltime

PowerGate Software

Toàn thời gian
company1

Sale - Marketing Ngành IT (Junior) (Tiếng Anh Thành Thạo, Được Đào Tạo 100%)

PowerGate Software

Toàn thời gian
company1

Sale - Marketing Ngành Software Service (Tiếng Anh Thành Thạo, Được Đào Tạo 100%)

PowerGate Software

Toàn thời gian
company1

Junior Angular (Up To 1500$)

PowerGate Software

Toàn thời gian
company1

Nhân Viên Fresher QA (Không Yêu Cầu Kinh Nghiệm)

PowerGate Software

Toàn thời gian
company1

Nhân Viên Kiểm Thử Phần Mềm Fresher Tester Dự Án Us, Uk (Đào Tạo 100%)

PowerGate Software

Toàn thời gian
company1

Nhân Viên Tuyển Dụng Nội Bộ

PowerGate Software

Toàn thời gian
company1

React Native Developer

PowerGate Software

Toàn thời gian
company1

Thực Tập Sinh Ngành IT ( Ngôn Ngữ Reactjs / React Native )

PowerGate Software

Thực tập
company1

.Net Developer (Up To 1500$)

PowerGate Software

Toàn thời gian
company1

PHP Developer (800$-1500$)

PowerGate Software

Toàn thời gian
company1

Tech Lead PHP Eng Good (Up To 2500$)

PowerGate Software

Toàn thời gian
company1

Nhân Viên Tuyển Dụng

PowerGate Software

Toàn thời gian
company1

Nhân Viên Telesales Full-Time

PowerGate Software

Toàn thời gian