logo
logo

Tập đoàn Tân Á Đại Thành

57 Recommendation

What job are you looking for?

Where? or Remote

company1

Phó Ban Logistic/ Trưởng Phòng Kho Vận Làm Tại HCM/Long An

Tập đoàn Tân Á Đại Thành

Toàn thời gian
company1

Nhân Viên Điều Phối (Kiểm Soát Thực Thế ) Làm Tại Long An

Tập đoàn Tân Á Đại Thành

Toàn thời gian
company1

Trưởng Phòng Dịch Vụ Chi Nhánh Châu Thành Tiền Giang

Tập đoàn Tân Á Đại Thành

Toàn thời gian
company1

Nhân Viên Kế Toán Tổng Hợp

Tập đoàn Tân Á Đại Thành

Bán thời gian
company1

Nhân Viên Kế Toán Tổng Hợp Làm Tại Tân Bình Hồ Chí Minh

Tập đoàn Tân Á Đại Thành

Bán thời gian
company1

Chuyên Viên Thiết Kế

Tập đoàn Tân Á Đại Thành

Toàn thời gian
company1

Trưởng Nhóm Nghiên Cứu Và Phát Triển Phần Mềm

Tập đoàn Tân Á Đại Thành

Toàn thời gian
company1

Nhân Viên Kế Toán Làm Tại Tân Bình Hồ Chí Minh

Tập đoàn Tân Á Đại Thành

Toàn thời gian
company1

Nhân Viên Tuyển Dụng Làm Việc Tại Tân Bình Hồ Chí Minh

Tập đoàn Tân Á Đại Thành

Toàn thời gian
company1

Bếp Trưởng - Nhà Máy Hà Nam

Tập đoàn Tân Á Đại Thành

Toàn thời gian
company1

Trưởng Phòng Hành Chính Nhân Sự Làm Tại Tân Bình Hồ Chí Minh

Tập đoàn Tân Á Đại Thành

Toàn thời gian
company1

Trưởng Nhóm Nghiên Cứu Phát Triển Phần Mềm

Tập đoàn Tân Á Đại Thành

Toàn thời gian
company1

Nhân Viên Thiết Kế (Hà Nội)

Tập đoàn Tân Á Đại Thành

Toàn thời gian
company1

Nhân Viên Tài Chính Kế Toán Tân Bình

Tập đoàn Tân Á Đại Thành

Toàn thời gian
company1

Trưởng Phòng Hành Chính Nhân Sự [hồ Chí Minh - Tân Bình]

Tập đoàn Tân Á Đại Thành

Toàn thời gian
company1

Chuyên Viên Vận Hành Phần Mềm

Tập đoàn Tân Á Đại Thành

Toàn thời gian
company1

Trưởng Phòng Hành Chính Nhân Sự [hcm- Tân Bình]

Tập đoàn Tân Á Đại Thành

Toàn thời gian
company1

Trưởng Bộ Phận Dịch Vụ Chi Nhánh Long An

Tập đoàn Tân Á Đại Thành

Toàn thời gian
company1

Giám Đốc Kinh Doanh Miền Nam

Tập đoàn Tân Á Đại Thành

Toàn thời gian
company1

Cán Bộ Kinh Doanh Phát Triển Hệ Thống

Tập đoàn Tân Á Đại Thành

Toàn thời gian
company1

Trưởng Phòng Kế Hoạch Mua Hàng - Nhà Máy Hà Nam

Tập đoàn Tân Á Đại Thành

Toàn thời gian
company1

Kế Toán Trưởng

Tập đoàn Tân Á Đại Thành

Toàn thời gian
company1

Trưởng Nhóm Pháp Lý

Tập đoàn Tân Á Đại Thành

Toàn thời gian
company1

Trưởng Phòng Kinh Doanh Dự Án

Tập đoàn Tân Á Đại Thành

Toàn thời gian
company1

Quản Lý Kho Vận

Tập đoàn Tân Á Đại Thành

Toàn thời gian
company1

Nhân Viên Kế Hoạch Mua Sắm - Tân Bình

Tập đoàn Tân Á Đại Thành

Toàn thời gian
company1

Giám Đốc Ban Quản Lý Dự Án (Bất Động Sản)

Tập đoàn Tân Á Đại Thành

Toàn thời gian
company1

Nhân Viên Bộ Phận Dịch Vụ Làm Tại Bình Dương

Tập đoàn Tân Á Đại Thành

Toàn thời gian
company1

Quản Lý Marketing Ngành Hàng (Hà Nội)

Tập đoàn Tân Á Đại Thành

Toàn thời gian
company1

Trưởng Phòng Hành Chính Nhân Sự (Logistic)

Tập đoàn Tân Á Đại Thành

Toàn thời gian
company1

Quản Lý Kho - Tp Đà Nẵng

Tập đoàn Tân Á Đại Thành

Toàn thời gian
company1

Kỹ Sư Hóa - Nhựa

Tập đoàn Tân Á Đại Thành

Toàn thời gian
company1

Trưởng Bộ Phân Dịch Vụ Khu Vực Bình Dương

Tập đoàn Tân Á Đại Thành

Toàn thời gian
company1

Vận Hành Hệ Thống Logistic Làm Tại Long An

Tập đoàn Tân Á Đại Thành

Toàn thời gian
company1

Vận Hành Hệ Thống Logistics Làm Tại Long An

Tập đoàn Tân Á Đại Thành

Toàn thời gian
company1

Chuyên Viên Digital Marketing

Tập đoàn Tân Á Đại Thành

Toàn thời gian
company1

Nhân Viên Chăm Sóc Khách Hàng Tại Hóc Môn

Tập đoàn Tân Á Đại Thành

Toàn thời gian
company1

Nhân Viên Kiểm Soát Thực Tế Logistics Tại Long An

Tập đoàn Tân Á Đại Thành

Toàn thời gian
company1

Chuyên Viên Quan Hệ Lao Đông (Tp. Hồ Chí Minh)

Tập đoàn Tân Á Đại Thành

Toàn thời gian
company1

Nhân Viên Mua Hàng (Tân Bình - HCM)

Tập đoàn Tân Á Đại Thành

Toàn thời gian