logo
logo

Thủ Đô Multimedia

17 Recommendation

What job are you looking for?

Where? or Remote

company1

Lập Trình IOS

Thủ Đô Multimedia

Toàn thời gian
company1

Android Developer ( Lương 15 - 20 Triệu)

Thủ Đô Multimedia

Toàn thời gian
company1

Biên Tập Viên Nội Dung

Thủ Đô Multimedia

Toàn thời gian
company1

Lập Trình Viên PHP

Thủ Đô Multimedia

Toàn thời gian
company1

Cộng Tác Viên Social Marketing

Thủ Đô Multimedia

Bán thời gian
company1

Lập Trình Viên Node.JS (Backend Nodejs )

Thủ Đô Multimedia

Toàn thời gian
company1

Lập Trình Backend (Node JS)

Thủ Đô Multimedia

Toàn thời gian
company1

Sales Executive

Thủ Đô Multimedia

Toàn thời gian
company1

Mobile Dev ( React Native )

Thủ Đô Multimedia

Toàn thời gian
company1

Talent Acquisition

Thủ Đô Multimedia

Toàn thời gian
company1

Nhân Viên Vận Hành Fanpage

Thủ Đô Multimedia

Toàn thời gian
company1

Lập Trình Viên Node Js

Thủ Đô Multimedia

Toàn thời gian
company1

Lập Trình Viên React Native

Thủ Đô Multimedia

Toàn thời gian
company1

Lập Trình Node Js (Giải Pháp Live Stream)

Thủ Đô Multimedia

Toàn thời gian
company1

Nhân Viên IT Helpdesk/ Support

Thủ Đô Multimedia

Toàn thời gian
company1

NodeJS Developer (PHP; JavaScript)

Thủ Đô Multimedia

Toàn thời gian
company1

Backend Dev Dự Án DRM (Node JS)

Thủ Đô Multimedia

Toàn thời gian