logo
logo

TRUNG TÂM CNTT MOBIFONE

18 Recommendation

What job are you looking for?

Where? or Remote

company1

Chuyên Viên Kiểm Thử

TRUNG TÂM CNTT MOBIFONE

Toàn thời gian
company1

Chuyên Gia Khoa Học Dữ Liệu & Công Nghệ Cao

TRUNG TÂM CNTT MOBIFONE

Toàn thời gian
company1

Nhân Viên Phát Triển Dịch Vụ, Sản Phẩm

TRUNG TÂM CNTT MOBIFONE

Toàn thời gian
company1

Quản Lý Dự Án (Pm)

TRUNG TÂM CNTT MOBIFONE

Toàn thời gian
company1

Nhân Viên Kinh Doanh Khách Hàng Chiến Lược

TRUNG TÂM CNTT MOBIFONE

Toàn thời gian
company1

Chuyên Viên Khai Thác Các Hệ Thống CNTT

TRUNG TÂM CNTT MOBIFONE

Toàn thời gian
company1

Chuyên Viên Kiểm Soát Chất Lượng Phần Mềm (QC)

TRUNG TÂM CNTT MOBIFONE

Toàn thời gian
company1

Chuyên Viên Lập Trình

TRUNG TÂM CNTT MOBIFONE

Toàn thời gian
company1

Chuyên Viên Phân Tích Nghiệp Vụ Dữ Liệu (BA)

TRUNG TÂM CNTT MOBIFONE

Toàn thời gian
company1

Chuyên Viên Kiểm Thử ( Tester /QC)

TRUNG TÂM CNTT MOBIFONE

Toàn thời gian
company1

Chuyên Viên Phân Tích Nghiệp Vụ, Dữ Liệu ( Business Analyst )

TRUNG TÂM CNTT MOBIFONE

Toàn thời gian
company1

Chuyên Viên Phòng Kinh Doanh

TRUNG TÂM CNTT MOBIFONE

Toàn thời gian
company1

Nhân Viên Tuyển Dụng (Ưu Tiên Có Kinh Nghiệm Tuyển Dụng IT)

TRUNG TÂM CNTT MOBIFONE

Toàn thời gian
company1

Nhân Viên Phát Triển Phần Mềm ( Senior Developer)

TRUNG TÂM CNTT MOBIFONE

Toàn thời gian
company1

Nhân Viên Vận Hành Khai Thác Hệ Thống CNTT

TRUNG TÂM CNTT MOBIFONE

Toàn thời gian
company1

Junior Developer

TRUNG TÂM CNTT MOBIFONE

Toàn thời gian
company1

Chuyên Viên Phân Tích Nghiệp Vụ (Business Analyst)

TRUNG TÂM CNTT MOBIFONE

Toàn thời gian
company1

Nhân Viên Kiểm Thử Phần Mềm (Tester)

TRUNG TÂM CNTT MOBIFONE

Toàn thời gian