logo

Phi chính phủ / Phi lợi nhuận

10 Job

What job are you looking for?

Where? or Remote

company1

Quản Lý Dự Án

Tổ chức KOREA FOOD FOR THE HUNGRY INTERNATIONAL (KFHI Hàn Quốc) tại Việt Nam.

Toàn thời gian
company1

Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng - Thu Nhập Lên Đến 10 Triệu (Nhận Việc Mùa Dịch)

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CHUNGCHEONGNAM-DO ECONOMIC PROMOTION AGENCY TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Toàn thời gian
company1

Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng - Thu Nhập Lên Đến 10 Triệu

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CHUNGCHEONGNAM-DO ECONOMIC PROMOTION AGENCY TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Toàn thời gian
company1

Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng (6 Tháng) - Thu Nhập Lên Đến 10 Triệu

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CHUNGCHEONGNAM-DO ECONOMIC PROMOTION AGENCY TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Toàn thời gian
company1

Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng (6 Tháng) - Lương 7 Đến 10 Triệu

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CHUNGCHEONGNAM-DO ECONOMIC PROMOTION AGENCY TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Toàn thời gian
company1

Chuyên Viên Content Marketing

Công ty TNHH Phát hành sách Thế Giới Mới thuộc Tập Đoàn PSD

Toàn thời gian
company1

Cộng Tác Viên Quan Hệ Khách Hàng (6 Tháng)

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CHUNGCHEONGNAM-DO ECONOMIC PROMOTION AGENCY TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Toàn thời gian
company1

Chuyên Viên Kinh Doanh - Lương Cơ Bản 10 Triệu/Tháng (Nghỉ T7 Và Cn)

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CHUNGCHEONGNAM-DO ECONOMIC PROMOTION AGENCY TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Toàn thời gian
company1

Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng - Lương Cơ Bản 10 Triệu/Tháng (Nghỉ T7 Và Cn)

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CHUNGCHEONGNAM-DO ECONOMIC PROMOTION AGENCY TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Toàn thời gian
company1

Nhân Viên Marketing

Công ty TNHH doanh nghiệp xã hội Bệnh viện chuyên khoa mắt Alina

Toàn thời gian